Arctic Satellite Broadband Mission

Her er en oversikt over de viktigste milepælene i ASBM-eventyret – fra idé og konsept til oppskyting og operativ drift. Lenker til artikler om de ulike temaene gir dypere forklaring på arbeidet etter hvert som prosjektet tar form.

ASBM Milepæler

2012

Norsk Romsenter og Telenor Satellite Broadcasting starter ASK-studien (Arktisk satellittkommunikasjon) for vurdering av arktisk satellittbasert bredbånd.

2015

Space Norway (etablert 2014) starter ASBM-prosjektet. Hensikten med arbeidet er å avklare om et realistisk business case kan etableres. Et preliminært design basert på Ka-, Ku- og X-bånd utvikles. Det er kontakt med flere internasjonale satellittleverandører og en rekke mulige interessenter/kunder, herunder Inmarsat og Forsvaret. For å være en troverdig aktør kreves en betydelig egenkapital og Space Norway søker NFD om tildeling av slik egenkapital.

2017

– Space Norway søker FCC (Federal Communication Commission) om landingsrettigheter for sivilt bredbånd i USA og får tildelt slik tillatelse 3 november 2017.
– Myndighetene gjennomfører Konseptvalgutredning og Kvalitetssikring for satellittbasert bredbånd i Nordområdene.

Regler i rommet: Det må herske orden i frekvensene og minst mulig støy Konseptvalgsutredningen Landingsrettigheter USA FCC

2018

– Stortinget beslutter i juni betinget tilførsel av egenkapital på inntil 139 MUSD for realisering av bredbånd i Arktis.
– Space Norway sender i juli forespørsel/Request for Proposal til seks aktuelle satellittbyggere. Tilbudene mottas i oktober, og i desember besluttes det å forhandle med to selskaper.
– Det norske Forsvarsdepartementet forhandler avtale med US Department of Defense om inkludering av militære nyttelaster på Space Norways satellitter.

2019

Datterselskapet Space Norway HEOSAT opprettes, og nå går det fort. I løpet av noen korte måneder i mai/juni/juli kommer følgende viktige milepæler på plass:

– Avtale med Northrop Grumman undertegnes 20. mai om bygging av de to satellittene ved deres fabrikk i Dulles, Virginia, USA.
– Avtale med KSAT om å bygge bakkesegmentet for programmet, inklusive bygging av flere nye 9-meters bakkeantenner for kommunikasjon med satellittene.
– Avtale med Inmarsat inngås om leie av nyttelasten for Ka-bånd.
– Avtale med Forsvaret inngås om bygging av nyttelast for militært X-bånd og integrasjon av en US Air Force nyttelast for amerikansk militær kommunikasjon i nordområdene.

-Avtale om oppskyting av satellittene inngås med SpaceX 29. juni.
– Intensjonsavtale inngås med IDEAS om leveranse av strålingsmonitor for integrasjon på én av satellittene.
– Avtale inngås med DNB om banklån for finansiering av deler av programmet.
– Regjeringen stadfester tildeling av egenkapital på inntil 101 MUSD og orienterer Stortinget om dette den siste dagen før Stortingets sommerferie. Se video fra Stortinget i lenke under.

– 3. juli godkjennes alle avtaler av Space Norways styre. Dette kalles Effective Day of Contract (EDC) og bygging av satellittene starter samme dag.
–  Space Norways Field Office hos Northrop Grumman blir etablert i september med bemanning fra Space Norway, og fra desember ble kontoret utvidet med representanter fra Inmarsat (nå Viasat).

 

Video fra Stortinget Vårt Field Office i USA

2020 - Bygge- og planleggingsfasen.

Satellite Operations Centre (SOC) etableres og ingeniører og ledelse av SOC ansettes.
En stor milepæl er nådd når Critical Design Review gjennomføres.

Banemekanikk – hvordan styre en satellitt PDR og CDR – hvordan bygge en satellitt

2021 - Byggefasen

Fabrikken hos Northrop Grumman er i full sving, og både nyttelastene og satellittene bygges. I løpet av 2021 0g 2022 plasseres kontraktene for bygging av units (de enkelte delene på satellitten) hos underleverandører. Her blir disse bygget og testet. Så leveres de hos Northrop Grumman som starter å bygge opp og teste moduler. De tre gateway-antennene og satellittoperasjonssentrene på Bardufoss og i Tomsø er ferdig bygget.
Avtale med IDEAS, EU-kommisjonen og Romsenteret om strålingsdata for neste generasjon Galileo-satellitter undertegnes. I september dette året begynner systemtestene, det vil si at satellittene testes med alle units sammen.

Strålingsdata fra IDEAS og Space Norway skal få EUs satellitter trygt i bane Om IDEAS og Space Norway i Elektronikknytt

2022 - Systemtesting

Flere milepæler nås når de ulike enhetene i satellittene settes sammen i Module Mate. Etter dette går testingen over i en ny fase som heter Single Line Flow, som betyr at testene foretas på hele systemet under ett. Fra januar til august er satellittoperatører og ingeniører på kurs hos satellittoperatøren Avanti i UK. I juni gjennomføres Ende-til-Ende test av bakkenettverket hvor alle bakkebaserte kommunikasjonslinjer testes. I oktober overtar Space Norway HEOSAT ansvaret for satellittkontrollsytemene. I 2022 ble personellet i vårt Field Office utvidet med folk fra US Space Force.
Les artiklene som utdyper dette under:

Næringsminister Vestre besøker Space Norways prosjekt i USA Satellittoperatører på bakken trenes i simulator Ruster seg til oppskyting Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

2023 - Testfasen fortsetter

Alle elementene er kommet på plass på satellittene og de er satt sammen slik de skal være.  I denne fasen går satellittene igjennom omfattende testing på systemnivå. De testes for de ulike påvirkningene satellitten går igjennom i løpet av selve oppskytingen og levetiden i rommet. En av de aller mest omfattende testene kalles TVAC. Denne tester påvirkningen i ekstrem kulde og ekstrem varme.  Senere gjennomføres tester for vibrasjon, akustisk, sjokk og ytelsesmålinger. Også antennemålinger blir gjennomført.

TVAC-test Satellitter på rocke-konsert NIST-standard

2024 - De siste testene og ferdigstillelse

De siste testene gjennomføres, både på satellittene og i bakkesegmentet. Satellittene fraktes fra Dulles til Vandenberg for oppskyting

Kompatibilitetstest – ASBM snart i mål for bakkesegmentet Antennetest – en av ASBMs siste milepæler