Heosat logo

Datterselskapet har som eneste formål å gjennomføre Space Norways program for bredbånd i Nordområdene.

Ny teknologi fra IDEAS og Space Norway trygger EUs nye satellitter

Ny teknologi fra IDEAS og Space Norway trygger EUs nye satellitter

Om noen år skyter EU opp neste generasjon av Galileo navigasjonssatellitter, satellittene som gir oss posisjoner til mobiler, klokker og alt som trenger eller viser din posisjon. Space Norway og IDEAS samarbeider om å bidra med strålingsdata som hjelper EU i planleggingen av oppskytingen.