Antennetest – en av ASBMs siste milepæler

Vi er kommet til en av de siste store milepælene innen testregimet til våre to ASBM-satellitter.  Near Field Range-testing er måling av strålingsdiagrammene fra antennene. Denne testen pågår som en integrert del av Final Integrated System Test (FIST).

FIST sjekker at alle systemene fungerer slik de skal og ikke er blitt skadet etter de to store testene, TVAC og dynamisk test som utsatte satellittene for de samme påkjenningene som de blir utsatt for under oppskytning og i sin bane i rommet.

Når satellittene går igjennom TVAC og dynamisk test er ikke antennene og solpanelene foldet ut siden de er sammenfoldet under oppskyting. Derfor må funksjonaliteten testes også på disse essensielle enhetene i FIST.

Antennene om bord på en satellitt mottar og sender signaler, og før de skytes opp må man være sikker på at antennene klarer å sende signalene dit de faktisk skal (les mer om antenner og nyttelasten om bord her). Når en satellitt er så mye som 43 000 kilometer ute i rommet, dekker antennene et stort område på jorden, og bare et lite avvik i stråleretningen vil gi store utslag i hvor på jordoverflaten radiosignalet treffer.

Selv om signalene som sendes og mottas kommer fra flere tusen kilometer unna, lar det seg gjøre å måle antennene inne i et lite rom. Antenner mottar og sender på mange forskjellige frekvenser, og for å gjennomføre en skikkelig test er det viktig at det ikke forekommer forstyrrelser. De kan komme enten utenfra, eller ved at signalene fra antennene reflekteres tilbake fra vegger og tak eller andre objekter. Antennene testes derfor i et kammer der vegger og tak er dekket av pyramideformede figurer som ser omtrent ut som innsiden på en eggekartong. Når et signal sendes mot en slik vegg, blir signalet absorbert innover i pyramidene i stedet for å bli reflektert tilbake slik det ville blitt fra en vanlig rett vegg. Testen gjøres ved at signaler sendes fra antennen mot en bevegelig mottager plassert foran antennen, og her forsikrer man seg om at kommunikasjonsmønstret er korrekt.

Neste gang antennene skal testes er når satellittene går gjennom In Orbit Testing (IOT) etter oppskyting, hvor signalene da vil sammenlignes med alle tidligere tester for å forsikre oss om at alt fungerer som planlagt.

Antennetest
Foto: Northrop Grumman

Andre nyheter

Alle nyheter