Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjektene innebærer betydelige kostnader til testing og evaluering før eventuell beslutning om gjennomføring og implementering. Utviklingstid for nye satellittløsninger er i området 2-5 år fra investeringsbeslutning til oppskyting/drift og inntekter fra prosjektet.

Bredbånd over satellitt til arktiske strøk

Arctic Satellite Broadband Mission, ASBM-programmet, bygger på et konkret og udekket behov for satellittbasert bredbånd i Arktis. Tradisjonelle løsninger for bredbåndskommunikasjon via satellitter baserer seg i hovedsak på geostasjonære satellitter. Dette er satellitter som befinner seg over ekvator og gir kommunikasjonsdekning til store deler av jordens overflate. Kommunikasjon via satellitt krever at brukerterminalen har fri sikt til satellitten. I områder nord for den 75. breddegrad står geostasjonære satellitter så lavt over – eller under – horisonten at kommunikasjonen ikke fungerer. Bredbånd via satellitt i nordområdene har derfor ikke vært mulig, før Space Norway nå etablerer satellitter i høy-elliptisk bane (HEO) over Arktis. HEOSAT består av to satellitter som går i bane over polene, ikke rundt ekvator. Banen de bruker er elliptisk, som gir dem mye tid over Arktis.

Digitalisering av skipsfarten

Digitalisering av skipsfarten

VHF Data Exchange System (VDES) er et system under utvikling for å bidra til e-navigasjon og digitalisering av skipsfarten. Space Norway vant i 2015, sammen med Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), en kontrakt for utvikling av en prototype VDES-nyttelast. Selskapet har etter dette etablert en ledende rolle internasjonalt knyttet til utvikling av satellittkomponenten i systemet. Med de fordeler systemet har, er det grunn til å forvente at det i fremtiden vil bli en viktig kommunikasjonsplattform og bidra til økt sikkerhet og digitalisering av skipsfarten.

Operativ infrastruktur

Les mer om fiberforbindelsen mellom fastlandet og Longyearbyen på Svalbard, og satelittforbindelen til Troll-stasjonen.