Utviklingsprosjekter

Utviklingsprosjektene innebærer betydelige kostnader til testing og evaluering før eventuell beslutning om gjennomføring og implementering. Utviklingstid for nye satellittløsninger er i området 2-5 år fra investeringsbeslutning til oppskyting/drift og inntekter fra prosjektet.

Bredbånd over satellitt til arktiske strøk

Arctic Satellite Broadband Mission, ASBM-programmet, bygger på et konkret og udekket behov for satellittbasert bredbånd i Arktis. Tradisjonelle løsninger for bredbåndskommunikasjon via satellitter baserer seg i hovedsak på geostasjonære satellitter. Dette er satellitter som befinner seg over ekvator og gir kommunikasjonsdekning til store deler av jordens overflate. Kommunikasjon via satellitt krever at brukerterminalen har fri sikt til satellitten. I områder nord for den 75. breddegrad står geostasjonære satellitter så lavt over – eller under – horisonten at kommunikasjonen ikke fungerer. Bredbånd via satellitt i nordområdene har derfor ikke vært mulig, før Space Norway nå etablerer satellitter i høy-elliptisk bane (HEO) over Arktis. HEOSAT består av to satellitter som går i bane over polene, ikke rundt ekvator. Banen de bruker er elliptisk, som gir dem mye tid over Arktis.

Radarsatellitter for havovervåkning

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Norges havområder er sju ganger større enn landarealet. Space Norway bygger radarsatelitten MicroSAR. Med satellittens avanserte teknologi er MicroSAR skreddersydd  for overvåking av norske havområder. I dag finnes det ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper. MicroSAR er særlig relevant for maritim overvåkning, for eksempel overvåkning av skipstrafikk, bekjempelse av tjuvfiske og sjøredning. En fordel med radarovervåkning er at satellittene avdekker objekter selv om det er mørkt eller overskyet i dekningsområdet.

Digitalisering av skipsfarten

Digitalisering av skipsfarten

VHF Data Exchange System (VDES) er et system under utvikling for å bidra til e-navigasjon og digitalisering av skipsfarten. Space Norway har etablert en ledende rolle internasjonalt i utviklingen av satellittkomponenten i systemet. Med fordelene til VDES-systemet forventer vi at dette vil bli en viktig kommunikasjonsplattform i fremtiden. VDES vil bidra til økt sikkerhet og digitalisering av skipsfarten.

Rombasert infrastruktur som tjeneste

Mikrosatellitten Application Development Infrastructure in Space (ADIS) skal tilby rombasert infrastruktur som en tjeneste, både til Space Norway og andre samarbeidspartnere. Hovednyttelasten på ADIS er en avansert programvaredefinert radio som kan operere over et stort frekvensområde over kort tid, både på sending og mottak. Dette blir en svært fleksibel plattform for forskning og utvikling, innovasjon og forretningsutvikling. Målet er at det skal være enklere, raskere og billigere å bruke ADIS for test og demonstrasjon med signal i rommet, enn selv å utvikle egne satellitter.

Operativ infrastruktur

Les mer om fiberforbindelsen mellom fastlandet og Longyearbyen på Svalbard, og satelittforbindelen til Troll-stasjonen.