Satellittoperatører på bakken trenes i simulator

illustrasjon: Avanti

Sikkerhet og driftsstabilitet er avgjørende for de fleste it-systemer. Ingen steder er dette så viktig som i rommet, for dersom det oppstår en feil sier det seg selv at det ikke kan sendes en reparatør. Derfor gjennomtestes alle fysiske deler av satellitten og all programvare grundig før oppskyting.

Som en del av leveransen fra Northrop Grumman er det også etablert et eget testmiljø på bakken, der en satellittsimulator er en sentral komponent. Satellittsimulatoren er en digital kopi av ASBM-satellittene, og brukes nå for å teste ut bakkesystemet før de «ordentlige» satellittene kommer på plass i sin høyelliptiske bane sent i 2023. Simulatoren er også et svært viktig hjelpemiddel for å trene operatører og ingeniører på ulike scenarier som kan oppstå med satellittene. Her kan man også effektivt evaluere trening og øvelser.

Satellittsimulatoren og testmiljøet har nå gjennomgått akseptansetesting i Norge, og er en del av etableringen av satellittkontrollsenteret. Satellittsimulatoren gjør det mulig å simulere og evaulere hver enkelt prosedyre sikkert og effektivt innenfor alle subsystemer på hver satellitt, så som fremdrift, strøm, kjøling, nyttelast og kommando- og datahåndtering.

ASBM-programmet har hatt flere ingeniører og satellittoperatører på kurs hos den britiske satellittoperatøren Avanti i flere måneder. Senere i år vil personellet bruke mer tid i satellittsimulatoren for å være godt forberedt når ASBM-satellittene går i bane over polene om et drøyt år. Når man kommer over i en ordinær driftssituasjon vil fokus endre seg til å teste ut planlagte manøvre før man sender kommandoer opp til satellittene. Samtidig vil simulatoren brukes til å trene operatørene på ulike scenarioer som kan oppstå med satellittene.

Andre nyheter

Alle nyheter