Om IDEAS og Space Norway i Elektronikknytt

Norske IDEAS skal levere strålingsdetektorer til Galileos nye satellitter. Hensikten er at navigasjonssatellittene i Galileo skal takle dårlig romvær bedre.

– Strålingsdetektoren NORM på ASBM-satellitten var en utløsende faktor for å få til denne leveransen. NORM ble mulig mye på grunn av et initiativ fra Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk Romsenter, og velvillighet fra Space Norway til å realisere NORM på ASBM. I tillegg vil IDEAS i samarbeid med Space Norway levere datatjenester til EU fra NORM, sier Mæhlum.

Les hele artikkelen av Bjørn Øyvind Andersen her

Noen av folkene hos IDEAS, som er bokstavelig talt bak sensoren NORM nederst til venstre. NORM bruker et partikkelteleskop med svært sensitiv avlesningselektronikk for å fange, kvantifisere og telle partikkelhendelser. Den vil riktignok få et oppdatert design før leveranse (se øverst neste side). Gunnar Mæhlum helt til høyre. ©Bjørn Ø Andersen – Illustrasjon forside: ©ESA/P. Carill

Andre nyheter

Alle nyheter