Sikkerhet langt hjemmefra

NIST er USA nasjonale institutt for standarder og teknologi.
Space Norway bruker NIST sitt rammeverk for sikkerhetsstandarder.

Sikkerhetshensyn for en satellittoperasjon inkluderer å vurdere alt fra fysisk risiko på bakkestasjonene til cyberangrep og romsøppel. Det handler i korthet om å tilpasse virksomheten til det til enhver tid gjeldende trusselnivå. Enkelt, men veldig komplisert.

Et norsk satellittprosjekt er nødvendigvis internasjonalt i gjennomføringen. Vi har noe av verdens beste kompetanse innen dette miljøet i Norge, men bransjen er liten og svært ofte er det behov for samarbeid med utlandet. I 2024 skyter Space Norway opp to høyelliptiske satellitter som skal gi bredbånd til nordområdene. De to satellittene i ASBM-programmet (Arctic Satellite Broadband Mission) bygges i USA, og de skal blant annet sende signaler til amerikansk jord. Det betyr at vi forholder oss både til leverandører og kunder i USA (se for øvrig artikkel om landingsrettigheter i USA), i tillegg til våre norske og britiske kunder.

Sikkerhet er spesielt viktig når operasjonen befinner seg i verdensrommet i tillegg til på bakken, og det er viktig å samarbeide godt med kunder og leverandører rundt dette. Hensynene Space Norway må ta spenner fra fysisk og digital beskyttelse av bakkestasjonene, gjennomføring av sikker operasjon av satellittene, til beskyttelse av programvaren og styringssystemene om bord på satellittene. Her er det åpenbart svært ulike former for risiko som kan oppstå. En satellitt blir ikke utsatt for de samme fysiske truslene som bakkestasjonene, for eksempel flom. Men allikevel må operasjonen som helhet ta hensyn til alt som kan skje på bakken og samtidig alt som kan skje i rommet. Man ser på sikkerhet i tre dimensjoner: Konfidensialitet sikrer at man beskytter verdiene, integritet sikrer at informasjonen er korrekt og gjør det den skal, og tilgjengelighet sørger for at man får det man trenger, når man trenger det.

Så hvordan ivareta et så stort og viktig tema, med så mange variabler og med kunder og leverandører fra land med ulike regler og krav? Felles regelverk og standarder er en god begynnelse.


For å ivareta alle disse hensynene så enkelt som mulig sammen med våre samarbeidspartnere, bruker Space Norway det amerikanske NIST som rammeverk for sikkerhetsstandarder. NIST (The National Institute of Standards and Technology) tilbyr rammeverk og retningslinjer for sikkerhet i form av åpne standarder og forslag til tiltak som sikrer operasjoner og informasjon gjennom utvikling av policyer og prosedyrer som tilpasses til våre behov. Instituttet har ingen tilsynsmyndighet eller revisjonsfunksjon, men de har et omfattende tilbud av sikkerhetsstandarder, fra de minste nanopartikkelverktøy til globale kommunikasjonsnettverk. De tilbyr prinsipper for prosedyrer og gir detaljerte forslag til hele prosessen.

Sikkerhetsteamet hos Space Norway arbeider sammen med et knippe dyktige konsulenter for å implementere disse prosedyrene i vår operasjon av ASBM-satellittene. For oss er det essensielt å være troverdige overfor våre nasjonale og internasjonale kunder, og NIST er en viktig felles basis for sikkerhetsarbeidet vårt.

Andre nyheter

Alle nyheter