Om Space Norway

Et ledende miljø i norsk romindustri
Vi har som formål å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk, romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Dette er Space Norway

Aktivitetene i Space Norway omfatter teknologi og infrastruktur der det er et særlig behov for statlig kontroll. I det følgende gis en overordnet beskrivelse av konsernets virksomhet.

Space Norway er 100% eiet av Nærings- og fiskeridepartementet og representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren.

Våre datterselskaper

Konsernet består av morselskapet Space Norway AS og de heleide datterselskapene Statsat AS og Space Norway HEOSAT AS (HEOSAT), samt 50% eierandel av Kongsberg Satellite Services AS (KSAT).

  • Datterselskapet Statsat AS har ansvaret for drift og utvikling av småsatellitter for statlige formål. Virksomheten er primært knyttet til drift og fornying av Kystverkets AIS-satellitter. Oppdrag gjennomgås årlig. Det foreligger planer for vedlikehold og videre drift i hht kontrakter med oppdragsgivere.
  • Datterselskapet HEOSAT ble registrert i 2019 og er et prosjektselskap for etablering av bredbånd i Arktis ved to satellitter i høy-elliptisk bane med tilhørende bakkesegment. Kapasiteten er forhåndsolgt i sin helhet til det norske Forsvaret, US Space Force og Inmarsat.
  • KSAT er en felleskontrollert virksomhet som eies 50/50 av Space Norway AS og Kongsberg Defence & Aerospace AS. KSAT er verdens største leverandør av tjenester for kontroll av og datamottak fra satellitter i polare baner. Ved utgangen av 2020 opererte KSAT cirka 200 antenner og utførte cirka 50.000 satellittkontakter per måned. KSAT leverer tjenester til bl.a. Galileo og Copernicus som er viktige ESA/EU finansierte programmer.

Ledelsen

Ledelsen i Space Norway. Fra venstre: Knut Myrvang, Dag Støland, Hans Christian Haugli, Jostein Rønneberg, Gro Undrum og Ivar Spydevold. Kjell-Ove Skare var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Nina Holtan

Styret

Styret i Space Norway AS. Foran til venstre: Svein Olav Munkeby, Per Atle Våland (Varamedlem), Ann-Kari Heier. Bakerst til venstre: Morten Haga Lunde, Siri Løvlund og Tore Olaf Rimmereid. Foto: Nina Holtan