Om Space Norway

Et ledende miljø i norsk romindustri
Vi har som formål å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk, romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Dette er Space Norway

Aktivitetene i Space Norway omfatter teknologi og infrastruktur der det er et særlig behov for statlig kontroll. I det følgende gis en overordnet beskrivelse av konsernets virksomhet.

Space Norway er  eid av Nærings- og fiskeridepartementet og representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren.

Våre datterselskaper

Konsernet består av morselskapet Space Norway AS og de heleide datterselskapene Statsat AS, Telenor Satellite og Space Norway HEOSAT AS (HEOSAT), samt 50 prosent eierandel av Kongsberg Satellite Services AS (KSAT).

  • Telenor Satellite er en stor aktør i EMEA og har mer enn 30 års erfaring med leveranser av lønnsomme kringkastings- og datatjenester over satellitt til norske og internasjonale kunder. Selskapet leverer TV-tjenester til flere millioner hjem og data til rundt 2000 skip og 600 landstasjoner.
  • Datterselskapet HEOSAT ble registrert i 2019 og er et prosjektselskap for etablering av bredbånd i Arktis ved to satellitter i høy-elliptisk bane med tilhørende bakkesegment. Kapasiteten er forhåndsolgt i sin helhet til det norske forsvaret, US Space Force og Inmarsat.
  • Datterselskapet Statsat AS har ansvaret for drift og utvikling av småsatellitter for statlige formål. Virksomheten er primært knyttet til drift og fornying av Kystverkets AIS-satellitter. Oppdraget gjennomgås årlig. Det foreligger planer for vedlikehold og videre drift i henhold til kontrakter med oppdragsgivere.
  • KSAT er en felleskontrollert virksomhet som eies 50/50 av Space Norway AS og Kongsberg Defence & Aerospace AS. KSAT er verdens største leverandør av tjenester for kontroll av og datamottak fra satellitter i polare baner. Ved utgangen av 2023 opererte KSAT cirka 300 antenner og utførte cirka 1 040 000 satellittkontakter gjennom året. KSAT leverer tjenester til blant annet Galileo og Copernicus som er viktige ESA- / EU-finansierte programmer.

Ledelsen

LEdergruppen i Space Norway AS.
Ledelsen i Space Norway (fra venstre): Hans Christian Guren, Gro Undrum, Dag H. Stølan, Marte Skogvoll Kalveland, Rune Jensen og Kjell-Ove Orderud Skare. Morten Tengs, Martin Foss og Torstein Losnedahl var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Nina Holtan / ninaholtan.no.

Styret

Styret i Space Norway AS. Foran til venstre: Svein Olav Munkeby, Per Atle Våland, Ann-Kari Heier. Bakerst til venstre: Morten Haga Lunde, Siri Løvlund og Tore Olaf Rimmereid. Foto: Nina Holtan