Kompatibilitetstest – ASBM snart i mål for bakkesegmentet

ASBM-programmet gjennomførte i begynnelsen av desember 2023 den viktige kompatibilitetstesten for ASBM-1. Dette er en verifikasjonstest for å teste kommunikasjon mellom bakkesystemet og våre to store ASBM-satellitter.

Testen er todelt. Både satellittleverandøren Northrop Grumman og HEOSAT tester kommunikasjon mellom sine respektive kontrollrom og satellittene, for å være sikker på at begge deler fungerer både under oppskytning og når satellittene settes i drift etter testing i rommet.

I løpet av byggingen av satellitten og nyttelastene, er alle fysiske deler og all programvare blitt testet på ulike vis, mange ganger. Først hver for seg, og siden som ett helt system. Testene i Satellite Operation Center (SOC) er blitt gjort mot en satellittsimulator, som er en digital kopi av ASBM-satellittene. Det er først på kompatibilitetstesten at SOC kobles direkte mot satellittene for å kunne motta telemetri og sende kommandoer. For første gang testes altså operasjonssenteret sammen med den faktiske satellitten, med faktiske radiosignaler.

Våre to ASBM-satellitter er inne i sluttfasen av de mange testene som må til før oppskytning. En av de siste testene er Near Field Range-testen (NFR) hvor strålingsdiagrammene fra antennene måles. Mens denne testen foregår, foretas også kompatibilitetstesten. Grunnen til at kompatibilitetstesten gjøres mens satellitten er i NFR, er at når satellittene endelig er i drift, går all kommunikasjon via radiosignaler.

Det som blir testet er ranging, det vil si at man ved hjelp av radiosignaler som sendes fra bakkesegmentet forsikrer seg om at man til enhver tid vet akkurat hvor satellitten befinner seg. Man tester også at satellitten klarer å levere telemetri til SOC, og til slutt forsikrer man seg om at man klarer å sende kommandoer opp til satellittene og at de klarer å ta imot og utføre det de blir bedt om.

På linje med ende–til-ende-testen var alle mann på dekk for denne viktige begivenheten. Team fra både Space Norway, satellittleverandøren, KSAT og våre kunder; det norske og amerikanske Forsvaret samt Viasat, var aktive i sine deler av bakkenettverket for å verifisere mottak av data og rapportere inn avvik i to dager i strekk. Koordineringen av alle disse aktørene er i seg selv en stor oppgave, og i kompatibilitetstesten blir hele operasjonen prøvd på samarbeid, dataflyt og leveranser. Kompatibilitetstesten mot ASBM2 satellitten ble gjennomført tidlig i mars mens den var i Near Field Range, og med dette er en essensiell milepæl for hele ASBM-programmet nådd.

Både bakkesegmentet og satellitt-teamet kan begynne å se frem til oppskyting!

Andre nyheter

Alle nyheter