Svalbardsambandet

Svalbardsambandet

Svalbard har en ideell geografisk plassering for nedlasting av data fra satellitter i polare baner. Svalbard satellittstasjon på 78 grader nord, SvalSat, er den nordligste i verden og startet sin virksomhet i 1997. I dag representerer fibersambandet en kritisk ressurs for samfunnet på øygruppen.

Satelittforbindelse til Troll-stasjonen

Space Norway disponerer en satellittforbindelse fra den norske forskningsstasjonen Troll i Antarktis mellom Telenors Thor-7 satellitt og tilbake til Norge.

Thor-7 ble skutt opp i april 2015 og den spesialdesignede transponderen gav en sterkt forbedret forbindelse for Troll-stasjonen. Der har KSAT etter hvert mange antenner for nedlesing av satellittdata. Transponderen på Thor-7 fungerer som en slags «fiber i rommet», og gjør det mulig å hente hjem store datamengder på en svært kostnadseffektiv måte.

Fremtidige prosjekter

Utviklingsprosjektene innebærer betydelige kostnader til testing og evaluering før eventuell beslutning om gjennomføring og implementering. Utviklingstid for nye satellittløsninger er i området 2-5 år fra investeringsbeslutning til oppskyting/drift og inntekter fra prosjektet.