Satellitter på rocke-konsert

Dundrende høyttalere og skrallende vibrasjon – Space Norway har sendt sine ASBM-satellitter på rockekonsert for å simulere forholdene de blir utsatt for under oppskyting. Satellittene har med andre ord vært igjennom den viktige dynamiske testen.

Space Norways to store ASBM- satellitter som skal skytes opp I 2024 er inne I en svært viktig testfase. De har begge vært igjennom en vellykket termovakuum-test, og den første av de to er nettopp kommet ut av den såkalte dynamiske testen. Ettersom Space Norway har valgt Falcon 9 som rakett, er testbelastningene basert på nøyaktig de samme karakteristikkene som Falcon 9 gir.

Hensikten med dynamikk-testen er å sikre at satellittene har god mekanisk design og tåler belastningen som oppstår inne i kapselen om bord på raketten under oppskytning. Testen gir en vurdering av det håndverksmessige arbeidet og analysene som er gjort under bygging. Hvor solid er de bygget, og holder analysene? For å gjøre det så realistisk som mulig, er testen foretatt med reflektorene og solpanelene foldet sammen, slik de vil være ved oppskytning. Disse følges det nøye med på under testen for å sikre at de ikke får for store svingninger som kan løsne deler eller ødelegge utstyret.

Den dynamiske testen har tre faser. Fasene er akustikk, vibrasjon og sjokk, og de tre aksene er x, y og z.  Man tester først forsiktig og øker etter hvert pådraget til max avtalt belastning for vibrasjon. De av oss som har sett oppskytninger på TV, har sett mye røyk og flammer mens raketten langsomt stiger mot himmelen. Det er lett å forestille seg hvor voldsomt det rister når kreftene som skal løfte den 7.200 kg store lasten slippes løs. For å gjenskape denne belastningen blir satellittene i første del av testen festet til en ring tilsvarende den satellitten bruker under installasjonen inne i raketten hvor de ristes langs alle de tre aksene.

Det man ikke får et like godt inntrykk av bak TV-skjermen, er lyden. Det er et svært høyt lydnivå under oppskytning. Lyd er vibrasjoner som tolkes av ørene våre, og fase nummer to i testen foregår inne i akustikk-rommet. Northrop Grumman, som bygger satellittene for Space Norway har leid inn høyttalere fra MSI, som leverer lyd nettopp til store konserter. En 7 meter høy stabel av høyttalere satt opp i sirkel rundt satellitten sørger for en realistisk simulering av lydtrykket under oppskytning. Satellittene står på en plattform midt i rommet og blir utsatt for ca 135 dB. På en vanlig rocke-konsert er lydnivået vanligvis rundt 100 desibel eller litt over. Husk at dB- skalaen er logaritmisk, noe som betyr at 103 dB er dobbelt så mye lyd som 100 dB, og 106 dB er dobbelt så mye som det igjen. I lokalet til NG er lydnivået på 135 dB, altså 3.000 ganger høyere enn på en vanlig konsert.

I testens tredje og siste fase gis satellittene et såkalt separasjonssjokk. Dette tilsvarer knuffet de får når de løsnes fra festet på raketten og dyttes ut i verdensrommet for å finne sin bane rundt jorden.

Andre nyheter

Alle nyheter