Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Illustrasjon: Northrop Grumman Space Nystems

Dette er et utdrag fra en artikkel i High North News skrevet av Astrid Edvardsen, publisert 20.09.2022.

Med satellitter i høyelliptisk bane over Nordpolen, vil Space Norways program gi bredbåndsdekning i hele Arktis fra 2024. – Dette bidrar til å vise at Norge mener alvor med nordområdepolitikken, sier programdirektøren i det statseide selskapet.

Neste høst sendes to satellitter ut i verdensrommet for å gi bredbåndsdekning i hele det sirkumpolare Arktis for første gang. 

Satsingen Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) er signert det norske statseide selskapet Space Norway, som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. 

Oppskytningen skal skje på USAs vestkyst i regi av Elon Musks selskap SpaceX.

Satellittene vil gå i en høyelliptisk bane. Det vil si at de skal bevege seg i langsomt i stor høyde over Nordpolen (ca. 43.000 km.), og raskt passere Sydpolen på tettere hold (ca. 8100 km.).

Les resten av artikkelen her.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

Næringsminister Vestre besøker Space Norways prosjekt i USA

Næringsminister Jan Christian Vestre på besøk hos Northrop Grumman. Her sammen med Norges ambassadør til USA, Anniken Krutnes, forsvarsattaché Odd-Harald Hagen, Oddveig Tretterud fra Space Norway og to representanter fra Northrop Grumman. Foto: NFD

Næringsminister Jan Christian Vestre besøker denne uken USA for å styrke næringslivssamarbeidet som har dype historiske røtter. Mer målrettet samarbeid om grønn teknologi og muligheter for norske bedrifter, står sentralt under besøket.

Næringsministeren var på besøk hos Northrop Grumman i Dulles, Virginia 8. september der han sammen med Ambassadør Anniken Krutnes fikk orientering om arbeidet med byggingen av Space Norways arktiske satellitter. Space Norway inngikk i 2019 kontrakt med Northrop Grumman om å bygge to store satellitter for både militær og sivil bredbåndskommunikasjon i Arktis, og planen er at satellittene skal skytes opp av SpaceX høsten 2023.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder
Foto: Surrey Satellite Technology Ltd. (SSTL)

Space Norway AS signerte 25.8.22 kontrakter med leverandører og er dermed i gang med byggingen av et radarsatellittsystem for overvåking av norske havområder. Nyttelasten (sensorer og instrumenter) om bord på satellittene blir utviklet og bygget av norske leverandører, mens selve satellitten bygges av britiske Surrey Satellite Technology. Den første satellitten er planlagt skutt opp tidlig i 2025. I de påfølgende årene skytes flere satellitter opp for å etablere en konstellasjon av radarsatellitter.

Satellittsystemet har fått navnet MicroSAR og er skreddersydd og unikt for havovervåkning i den forstand at det kan detektere relativt små fartøy i et meget stort område samtidig. Mer avansert teknologi sørger for bilder med høyere oppløsning og større dekningsområde. Det finns i dag ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper. En fordel med radarovervåkning er at de kan se selv om det er mørkt og selv om det er overskyet i området den dekker.

Norges havområder er sju ganger større enn landarealet. Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Dette stiller store krav til overvåkning av disse områdene. AIS (Automatic Identification System) har i en årrekke vært benyttet for å holde oversikt over skipsfarten i området. Utfordringen er og har vært at AIS baserer seg på at skipene selv sender informasjon om egen identitet, fart og kurs. Altså et system som er avhengig av at fartøyet samarbeider. Det antas at om lag 5 % av skipene ikke sender ut AIS informasjon eller sender feil informasjon – bevisst eller ubevisst. Satellitter med radar, slik som MicroSAR, vil detektere disse fartøyene uavhengig av om fartøyet bruker AIS. MicroSAR-satellittene vil ha AIS-mottaker om bord for å kunne verifisere AIS-informasjon fra fartøy med faktiske radardeteksjoner.

Systemet vil primært dekke norske samfunns- og myndighetsbehov, men vil også levere havovervåkningstjenester i et globalt kommersielt marked på lik linje med tilsvarende satellittsystemer i dag. MicroSAR har spesiell relevans for maritim overvåkning, herunder overvåkning av skipstrafikk, bekjempelse av tjuvfiske, sjøredning og overvåking av oljesøl.

From left: CEO WideNorth Helge Fanebust, CEO Oxford Space Systems Sean Sutcliffe, CEO Eidsvoll Electronics Truls O. Andersen, CEO Space Norway Jostein Rønneberg, Acting Research Director FFI Connie E. Solberg, CEO Surrey Satellite Technology Ltd. Phil Brownnett, CEO Kongsberg Satellite Services Rolf Skatteboe.

Space Norway har hatt et tett samarbeid med Forsvaret i arbeidet med prosjektet og Forsvaret vil være prosjektets primærkunde og kjøpe tjenester og produkter når systemet blir operativt.

Space Norway samarbeider videre tett med Kongsberg Satellite Services (KSAT). KSAT etablerer, drifter og eier bakkesystemet for MicroSAR og leverer, på vegne av Space Norway tjenester knyttet til operasjon, datamottak samt markedsføring og salg av tjenester og produkter fra satellitten. KSAT vil levere tjenestene fra MicroSAR både nasjonalt og i et internasjonalt marked.

Satellittsystemet eies og kontrolleres av Space Norway. Dette gir Norge en viktig strategisk kapasitet under nasjonal kontroll, og som gir nasjonen en selvstendig evne til å ivareta sine overvåkningsoppgaver.

Space Norway har inngått kontrakt med følgende leverandører for byggingen av den første satellitten:

Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) er et britisk selskap med lang erfaring i bygging av satellitter. SSTL leverer selve satellittplattformen og sørger for integrasjon av de aktuelle nyttelastene om bord på satellitten. SSTL vil ha ansvaret for byggingen av selve radarantennen gjennom sin underleverandør Oxford Space Systems.

Nyttelastene blir utviklet og levert av de norske selskapene WideNorth, Eidsvoll Electronics (EIDEL), Kongsberg Seatex og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Prosjektet bidrar dermed sterkt til nasjonal næringsutvikling.

Space Norway planlegger å skyte opp den første satellitten med en SpaceX Falcon 9 rakett som en såkalt Rideshare. Rideshare betyr at satellitten vil haike med en større satellitt for å komme opp i valgt bane. Ved etablering av en konstellasjon av MicroSAR-satellitter planlegger Space Norway å benytte dedikerte raketter med plass til 2-3 satellitter. Etableringen av Andøya Spaceport kan medføre at framtidige MicroSAR-satellitter skytes opp fra Norge.

MicroSAR-satellittene vil gå i polar baner i ulike baneplan, i ca 600 km høyde og veie om lag 300 kg.

Dette er Space Norway

En rekke samfunnsviktige og -kritiske funksjoner er avhengig av informasjon fra satellitter for å fungere. Space Norway, som er et statsaksjeselskap 100 % eiet av Nærings- og fiskeridepartementet, skal forvalte og videreutvikle strategisk rominfrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Konsernet leverer infrastrukturtjenester til et begrenset antall større kunder, som i sin tur betjener et bredt spekter av sluttkunder.

Konsernet består av morselskapet Space Norway AS og de heleide datterselskapene Statsat AS og Space Norway HEOSAT AS (HEOSAT), samt 50% eierandel i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT).

Space Norway eier og forvalter bredbåndsforbindelsen fra det norske fastlandet til Svalbard (Svalbardkabelen). Selskapet disponerer en satellittforbindelse fra den norske satellittstasjonen Troll i Antarktis mellom Telenors Thor-7 satellitt og tilbake til Norge. Statsat AS opererer satellittene AISSAT-1, AISSat-2, NorSat-1, NorSat-2 og NorSat-3.

Space Norway HEOSAT bygger for tiden to kommunikasjonssatellitter for etablering av bredbånd i Arktis (Arctic Satellite Broadband Mission – ASBM). ASBM er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvaret, det amerikanske forsvaret og INMARSAT. ASBM-prosjektet er Norges største satellittprosjekt noen gang.

Les mer om Space Norway på www.spacenorway.no.

Kontaktperson:

Dag H Stølan
Konserndirektør Sikkerhet og infrastruktur / Space Norway AS
tlf: +47 400 29 601
e-post: dag-hugo.stolan@spacenorway.no

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer

Ruster seg til oppskyting

Space Norway har sendt et knippe ingeniører og operatører på kurs hos den britiske satellittoperatøren Avanti i Goonhilly i Cornwall i England. Anledningen er å bygge kompetanse for å operere satellittene som Space Norway neste år skyter opp for arktisk bredbåndskommunikasjon (ASBM, Arctic Satellite Broadband Mission).

Romteknologi er naturlig nok forbundet med strenge sikkerhetskrav og krever bunnsolide systemer. I satelittoperasjonsenteret overvåkes satellittene kontinuerlig.  Her leses telemetri ned fra satellittene for å sikre at alt er som det skal, og satellittoperatørene samarbeider kontinuerlig med kundene. ASBM er unik både på grunn av den høyelliptiske banen og det internasjonale samarbeidet med Inmarsat, det norske og det amerikanske Forsvaret.

De norske ingeniørene blir kurset i nærmere to måneder hos den engelske satellittoperatøren Avanti. Avanti er valgt fordi de bruker den samme programvareteknologien som Space Norway tar i bruk. På denne måten sikrer Space Norway en solid kompetansebygging på veien frem mot et operativt system etter oppskyting neste år. Birger Johansen leder ingeniørene fra Space Norway og KSAT, og han mener de har hatt svært godt utbytte av oppholdet på Goonhilly. – Vårt personell arbeider godt sammen med satellittoperatørene til Avanti. Vi har truffet personer hos Avanti som har den rette innstillingen for oss. De liker vår flate struktur og tilnærming til problemløsing. Denne kursingen gir oss effektiv trening til å være klare når satellittene skytes opp. Ved å gjøre det på denne måten får vi ned operasjonsrisikoen, sier en tilfreds Johansen.

De to norske HEO-Satellittene skal være operative om halvannet års tid. Som de første noensinne i vestlig romindustri skal disse nye satellittene gå i den spesielle høyelliptiske banen over polene.

Bakkestasjonene er allerede bygget i Tromsø og på Bardufoss og er klare til å håndtere informasjonen fra de to satellittene. Space Norway og KSAT samarbeider tett i forberedelsene for døgnkontinuerlig vakt på bakkestasjonene når satellittene kommer i drift.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

Satellittoperatører på bakken trenes i simulator

Sikkerhet og driftsstabilitet er avgjørende for de fleste it-systemer. Ingen steder er dette så viktig som i rommet, for dersom det oppstår en feil sier det seg selv at det ikke kan sendes en reparatør. Derfor gjennomtestes alle fysiske deler av satellitten og all programvare grundig før oppskyting.

Som en del av leveransen fra Northrop Grumman er det også etablert et eget testmiljø på bakken, der en satellittsimulator er en sentral komponent. Satellittsimulatoren er en digital kopi av ASBM-satellittene, og brukes nå for å teste ut bakkesystemet før de «ordentlige» satellittene kommer på plass i sin høyelliptiske bane sent i 2023. Simulatoren er også et svært viktig hjelpemiddel for å trene operatører og ingeniører på ulike scenarier som kan oppstå med satellittene. Her kan man også effektivt evaluere trening og øvelser.

Satellittsimulatoren og testmiljøet har nå gjennomgått akseptansetesting i Norge, og er en del av etableringen av satellittkontrollsenteret. Satellittsimulatoren gjør det mulig å simulere og evaulere hver enkelt prosedyre sikkert og effektivt innenfor alle subsystemer på hver satellitt, så som fremdrift, strøm, kjøling, nyttelast og kommando- og datahåndtering.

ASBM-programmet har hatt flere ingeniører og satellittoperatører på kurs hos den britiske satellittoperatøren Avanti i flere måneder. Senere i år vil personellet bruke mer tid i satellittsimulatoren for å være godt forberedt når ASBM-satellittene går i bane over polene om et drøyt år. Når man kommer over i en ordinær driftssituasjon vil fokus endre seg til å teste ut planlagte manøvre før man sender kommandoer opp til satellittene. Samtidig vil simulatoren brukes til å trene operatørene på ulike scenarioer som kan oppstå med satellittene.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

HEOSAT-prosjektet har nådd en viktig milepæl når det nå gjennomføres ende-til-ende tester på bakkenettverket for satellittsystemet i siste del av juni.

Mot slutten av 2023 skytes to store satellitter opp som skal gå i høyelliptisk bane over Nordpolen. ASBM (Arctic Satellite Broadband Mission) er Space Norways store satsning som for første gang gir bredbånd til Arktis.

Under bygging av satellitter gjøres det kontinuerlige tester. Utstyret på satellittene som skal skytes opp må tåle ekstreme påvirkninger, både under selve oppskytingen, men også etter at de er på plass i banene sine. Før oppskyting utsettes satellittenes enkelte komponenter for tilsvarende temperatur, stråling og vibrasjon som de vil møte ved oppskyting og i rommet. Like viktig er det at systemene på bakken fungerer. Bakkestasjonene sørger for at kommunikasjonen mellom satellittene og brukerne går som planlagt. Det ligger et enormt arbeid bak klargjøringen på bakken, som i dette prosjektet involverer ulike ingeniørdisipliner som høyfrekvent radiokommunikasjon (RF), IP nettverk, antenner, sikkerhet, infrastruktur til satellittoperasjon og koordineringsarbeid med andre satellittoperatører. Alt dette må spille sammen for å få ASBM-systemet til å yte gode og avbruddsfrie tjenester for alle kunder.

Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

ASBM-programmets kunder er den britiske satellittoperatøren Inmarsat, det norske Forsvaret, det amerikanske Forsvaret og EU-kommisjonen.

Den viktige ende-til-ende-testen har som formål å sikre at bakkesystemet med forbindelsene til alle kundene og mellom bakkestasjonene fungerer slik at all kommunikasjon og utveksling av data, for eksempel ephemeris, telemetri og kommandoer overføres slik det skal til de ulike kundene.

Testkampanjen består av team fra både Space Norway, satellittleverandøren Northrop Grumman og KSAT og varer i to uker. Det norske og amerikanske Forsvaret og Inmarsat er aktive i sine deler av bakkenettverket for å verifisere mottak av nevnte data og rapportere inn avvik. Denne testen er i så måte en første test på at leveransekjeden fra satellittoperasjonssenteret til kundene fungerer slik det skal.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

US Space Force Pressemelding: EPS-R nyttelast levert til ASBM-programmet

Dato: 8. juni 2022

EL SEGUNDO, Calif. — Space Systems Command (SSC) delivered the first of two Enhanced Polar Systems-Recapitalization (EPS-R) payloads to begin integration on Space Norway’s Arctic Satellite Broadband Mission host space vehicles. The second payload is expected to be delivered for integration onto the second host space vehicle by the end of July 2022. SSC’s joint partnership with Norway is allowing the hosted payload to deliver capabilities three years ahead of schedule with potential savings of up to $900 million. A successful integration and testing process will highlight the effectiveness of the U.S. Space Force, Norway’s Ministry of Defense, and Space Norway’s strategic partnership.

Les resten av pressemeldingen her.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

Space News-artikkel: Konkurranse om å tilby bredbånd til Nordområdene

Dette er en Space News-artikkel skrevet av Jason Rainbow, 13. mai 2022.

Satellite operators are venturing into the Arctic to improve connectivity as the changing atmospheric and geopolitical climate drives demand for more bandwidth in one of Earth’s last remaining frontiers.

Fledgling and established operators alike see a growing market for capacity in areas best served by satellites in non-geostationary orbit (NGSO).

OneWeb and SpaceX’s Starlink, the world’s largest broadband megaconstellations in low Earth orbit (LEO), already have polar-orbiting satellites in their expanding fleets.

SES is looking at using inclined planes to cover the Arctic with O3b mPower, its next-generation medium Earth orbit network that aims to start deploying satellites this year.

The Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) — a joint venture between British satellite operator Inmarsat, the Norwegian Ministry of Defense and the U.S. Air Force — plans to deploy two satellites in highly elliptical orbits on a SpaceX Falcon 9 in 2023 for polar coverage.

Russian Satellite Communications Co. (RSCC) has outlined plans to add four satellites in highly elliptical orbits to its fleet in the following years to extend coverage deep into the Arctic Circle.

Les resten av artikkelen her.

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

SpaceNews-artikkel om behovet for bredbånd i Arktis

Northrop Grumman is under contract with the U.S. Space Force to upgrade the Enhanced Polar System Recapitalization (EPS-R) ground system. Credit: Northrop Grumman

Dette er en Space News artikkel skrevet av Sandra Erwin 9. juni 2022.

The payloads are scheduled to lift off in 2023 on a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base 

WASHINGTON — The U.S. Space Force announced June 8 it delivered the first of two military communications payloads that will launch in 2023 on Space Norway’s Arctic Satellite Broadband Mission known as ASBM.

The $1.3 billion Enhanced Polar Systems-Recapitalization (EPS-R) payloads – developed by Northrop Grumman — will fly to highly elliptical orbits on two ASBM satellites scheduled to lift off next year on a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base, California. 

The mission also includes communications payloads for the Norwegian Ministry of Defense and for British satellite operator Inmarsat. The EPS-R are Extremely High Frequency Extended Data Rate payloads that will provide secure communications services for U.S. forces operating in the north polar region. 

Les resten av artikkelen her

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer

Forsvarssjefen orienteres om nye romkapasiteter som utvikles av Space Norway

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var torsdag 16. september 2021 på besøk hos Space Norway. Han ble orientert om Space Norways aktiviteter av relevans for Forsvaret.

Forsvaret er en av tre dedikerte brukere av et nytt system for satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019 og er nå under bygging og utvikling. Forsvarssjefen fikk en orientering om prosjektets fremdrift og utvikling av ledelsen i Space Norway. Det er Space Norway som står for prosjektering, utvikling, eierskap og drift av systemet. Forsvarssjefen uttalte at denne nye kapasiteten vil innebære en betydelig forbedring av Forsvarets kommunikasjonsløsninger i nordområdene og ser frem å ta kapasiteten i bruk. Forventet oppskyting med en Falcon 9 bærerakett fra SpaceX er tidlig 2023.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer