Endringer i toppledelsen

Dag H. Stølan (t.v.) og Morten Tengs. Foto: Space Norway

Styret i Space Norway har med virkning fra 1. juni i år konstituert Morten Tengs som administrerende direktør (CEO) for Space Norway-konsernet. Han kommer fra stillingen som CEO i Telenor Satellite. CEO i Space Norway, Dag H. Stølan, går inn i en ny rolle som viseadministrerende direktør for selskapet.

– Med oppkjøpet av Telenor Satellite, er Space Norway-konsernet Nord-Europas største satellittoperatør. Selskapet har en sentral rolle i norsk romindustri, og det er et mål at Space Norway blir en pådriver for videre utvikling av norsk og internasjonal satellittindustri. Med dette som bakteppe, har jeg anbefalt for styret at Space Norway endrer toppledelsen. Jeg er glad for at Morten Tengs vil lede konsernet fram til en ny permanent konsernsjef er på plass, sier avtroppende administrerende direktør, Dag H. Stølan.

Morten Tengs har ledet Telenor Satellite siden 2013. Han erstattes av Peter Olsen som frem til nå har vært direktør for forretningsutvikling i samme selskap.

– Jeg har takket ja til å ta på meg oppgaven og ser frem til å bygge videre på det gode grunnlaget Dag H. Stølan har lagt, sier Morten Tengs.

Andre nyheter

Alle nyheter