Ruster seg til oppskyting

Space Norway har sendt et knippe ingeniører og operatører på kurs hos den britiske satellittoperatøren Avanti i Goonhilly i Cornwall i England. Anledningen er å bygge kompetanse for å operere satellittene som Space Norway neste år skyter opp for arktisk bredbåndskommunikasjon (ASBM, Arctic Satellite Broadband Mission).

Romteknologi er naturlig nok forbundet med strenge sikkerhetskrav og krever bunnsolide systemer. I satelittoperasjonsenteret overvåkes satellittene kontinuerlig.  Her leses telemetri ned fra satellittene for å sikre at alt er som det skal, og satellittoperatørene samarbeider kontinuerlig med kundene. ASBM er unik både på grunn av den høyelliptiske banen og det internasjonale samarbeidet med Inmarsat, det norske og det amerikanske Forsvaret.

De norske ingeniørene blir kurset i nærmere to måneder hos den engelske satellittoperatøren Avanti. Avanti er valgt fordi de bruker den samme programvareteknologien som Space Norway tar i bruk. På denne måten sikrer Space Norway en solid kompetansebygging på veien frem mot et operativt system etter oppskyting neste år. Birger Johansen leder ingeniørene fra Space Norway og KSAT, og han mener de har hatt svært godt utbytte av oppholdet på Goonhilly. – Vårt personell arbeider godt sammen med satellittoperatørene til Avanti. Vi har truffet personer hos Avanti som har den rette innstillingen for oss. De liker vår flate struktur og tilnærming til problemløsing. Denne kursingen gir oss effektiv trening til å være klare når satellittene skytes opp. Ved å gjøre det på denne måten får vi ned operasjonsrisikoen, sier en tilfreds Johansen.

De to norske HEO-Satellittene skal være operative om halvannet års tid. Som de første noensinne i vestlig romindustri skal disse nye satellittene gå i den spesielle høyelliptiske banen over polene.

Bakkestasjonene er allerede bygget i Tromsø og på Bardufoss og er klare til å håndtere informasjonen fra de to satellittene. Space Norway og KSAT samarbeider tett i forberedelsene for døgnkontinuerlig vakt på bakkestasjonene når satellittene kommer i drift.

Andre nyheter

Alle nyheter

Satellittoperatører på bakken trenes i simulator

illustrasjon: Avanti

Sikkerhet og driftsstabilitet er avgjørende for de fleste it-systemer. Ingen steder er dette så viktig som i rommet, for dersom det oppstår en feil sier det seg selv at det ikke kan sendes en reparatør. Derfor gjennomtestes alle fysiske deler av satellitten og all programvare grundig før oppskyting.

Som en del av leveransen fra Northrop Grumman er det også etablert et eget testmiljø på bakken, der en satellittsimulator er en sentral komponent. Satellittsimulatoren er en digital kopi av ASBM-satellittene, og brukes nå for å teste ut bakkesystemet før de «ordentlige» satellittene kommer på plass i sin høyelliptiske bane sent i 2023. Simulatoren er også et svært viktig hjelpemiddel for å trene operatører og ingeniører på ulike scenarier som kan oppstå med satellittene. Her kan man også effektivt evaluere trening og øvelser.

Satellittsimulatoren og testmiljøet har nå gjennomgått akseptansetesting i Norge, og er en del av etableringen av satellittkontrollsenteret. Satellittsimulatoren gjør det mulig å simulere og evaulere hver enkelt prosedyre sikkert og effektivt innenfor alle subsystemer på hver satellitt, så som fremdrift, strøm, kjøling, nyttelast og kommando- og datahåndtering.

ASBM-programmet har hatt flere ingeniører og satellittoperatører på kurs hos den britiske satellittoperatøren Avanti i flere måneder. Senere i år vil personellet bruke mer tid i satellittsimulatoren for å være godt forberedt når ASBM-satellittene går i bane over polene om et drøyt år. Når man kommer over i en ordinær driftssituasjon vil fokus endre seg til å teste ut planlagte manøvre før man sender kommandoer opp til satellittene. Samtidig vil simulatoren brukes til å trene operatørene på ulike scenarioer som kan oppstå med satellittene.

Andre nyheter

Alle nyheter

Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

HEOSAT-prosjektet har nådd en viktig milepæl når det nå gjennomføres ende-til-ende tester på bakkenettverket for satellittsystemet i siste del av juni.

Mot slutten av 2023 skytes to store satellitter opp som skal gå i høyelliptisk bane over Nordpolen. ASBM (Arctic Satellite Broadband Mission) er Space Norways store satsning som for første gang gir bredbånd til Arktis.

Under bygging av satellitter gjøres det kontinuerlige tester. Utstyret på satellittene som skal skytes opp må tåle ekstreme påvirkninger, både under selve oppskytingen, men også etter at de er på plass i banene sine. Før oppskyting utsettes satellittenes enkelte komponenter for tilsvarende temperatur, stråling og vibrasjon som de vil møte ved oppskyting og i rommet. Like viktig er det at systemene på bakken fungerer. Bakkestasjonene sørger for at kommunikasjonen mellom satellittene og brukerne går som planlagt. Det ligger et enormt arbeid bak klargjøringen på bakken, som i dette prosjektet involverer ulike ingeniørdisipliner som høyfrekvent radiokommunikasjon (RF), IP nettverk, antenner, sikkerhet, infrastruktur til satellittoperasjon og koordineringsarbeid med andre satellittoperatører. Alt dette må spille sammen for å få ASBM-systemet til å yte gode og avbruddsfrie tjenester for alle kunder.

Viktig test av bakkestasjoner i ASBM-programmet

ASBM-programmets kunder er den britiske satellittoperatøren Inmarsat, det norske Forsvaret, det amerikanske Forsvaret og EU-kommisjonen.

Den viktige ende-til-ende-testen har som formål å sikre at bakkesystemet med forbindelsene til alle kundene og mellom bakkestasjonene fungerer slik at all kommunikasjon og utveksling av data, for eksempel ephemeris, telemetri og kommandoer overføres slik det skal til de ulike kundene.

Testkampanjen består av team fra både Space Norway, satellittleverandøren Northrop Grumman og KSAT og varer i to uker. Det norske og amerikanske Forsvaret og Inmarsat er aktive i sine deler av bakkenettverket for å verifisere mottak av nevnte data og rapportere inn avvik. Denne testen er i så måte en første test på at leveransekjeden fra satellittoperasjonssenteret til kundene fungerer slik det skal.

Andre nyheter

Alle nyheter

US Space Force Pressemelding: EPS-R nyttelast levert til ASBM-programmet

Dato: 8. juni 2022

EL SEGUNDO, Calif. — Space Systems Command (SSC) delivered the first of two Enhanced Polar Systems-Recapitalization (EPS-R) payloads to begin integration on Space Norway’s Arctic Satellite Broadband Mission host space vehicles. The second payload is expected to be delivered for integration onto the second host space vehicle by the end of July 2022. SSC’s joint partnership with Norway is allowing the hosted payload to deliver capabilities three years ahead of schedule with potential savings of up to $900 million. A successful integration and testing process will highlight the effectiveness of the U.S. Space Force, Norway’s Ministry of Defense, and Space Norway’s strategic partnership.

Les resten av pressemeldingen her.

Andre nyheter

Alle nyheter

Space News-artikkel: Konkurranse om å tilby bredbånd til Nordområdene

Dette er en Space News-artikkel skrevet av Jason Rainbow, 13. mai 2022.

Satellite operators are venturing into the Arctic to improve connectivity as the changing atmospheric and geopolitical climate drives demand for more bandwidth in one of Earth’s last remaining frontiers.

Fledgling and established operators alike see a growing market for capacity in areas best served by satellites in non-geostationary orbit (NGSO).

OneWeb and SpaceX’s Starlink, the world’s largest broadband megaconstellations in low Earth orbit (LEO), already have polar-orbiting satellites in their expanding fleets.

SES is looking at using inclined planes to cover the Arctic with O3b mPower, its next-generation medium Earth orbit network that aims to start deploying satellites this year.

The Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) — a joint venture between British satellite operator Inmarsat, the Norwegian Ministry of Defense and the U.S. Air Force — plans to deploy two satellites in highly elliptical orbits on a SpaceX Falcon 9 in 2023 for polar coverage.

Russian Satellite Communications Co. (RSCC) has outlined plans to add four satellites in highly elliptical orbits to its fleet in the following years to extend coverage deep into the Arctic Circle.

Les resten av artikkelen her.

Andre nyheter

Alle nyheter

SpaceNews-artikkel om behovet for bredbånd i Arktis

Northrop Grumman is under contract with the U.S. Space Force to upgrade the Enhanced Polar System Recapitalization (EPS-R) ground system. Credit: Northrop Grumman

Dette er en Space News artikkel skrevet av Sandra Erwin 9. juni 2022.

The payloads are scheduled to lift off in 2023 on a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base 

WASHINGTON — The U.S. Space Force announced June 8 it delivered the first of two military communications payloads that will launch in 2023 on Space Norway’s Arctic Satellite Broadband Mission known as ASBM.

The $1.3 billion Enhanced Polar Systems-Recapitalization (EPS-R) payloads – developed by Northrop Grumman — will fly to highly elliptical orbits on two ASBM satellites scheduled to lift off next year on a SpaceX Falcon 9 rocket from Vandenberg Space Force Base, California. 

The mission also includes communications payloads for the Norwegian Ministry of Defense and for British satellite operator Inmarsat. The EPS-R are Extremely High Frequency Extended Data Rate payloads that will provide secure communications services for U.S. forces operating in the north polar region. 

Les resten av artikkelen her

Andre nyheter

Alle nyheter

Forsvarssjefen orienteres om nye romkapasiteter som utvikles av Space Norway

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var torsdag 16. september 2021 på besøk hos Space Norway. Han ble orientert om Space Norways aktiviteter av relevans for Forsvaret.

Forsvaret er en av tre dedikerte brukere av et nytt system for satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019 og er nå under bygging og utvikling. Forsvarssjefen fikk en orientering om prosjektets fremdrift og utvikling av ledelsen i Space Norway. Det er Space Norway som står for prosjektering, utvikling, eierskap og drift av systemet. Forsvarssjefen uttalte at denne nye kapasiteten vil innebære en betydelig forbedring av Forsvarets kommunikasjonsløsninger i nordområdene og ser frem å ta kapasiteten i bruk. Forventet oppskyting med en Falcon 9 bærerakett fra SpaceX er tidlig 2023.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Andre nyheter

Alle nyheter

Forsvarsministeren og Space Norway om den strategiske betydning av rommet

Rombasert infrastruktur blir stadig viktigere for myndighetsutøvelse. Regjeringen publiserte i 2019 en fornyet strategisk gjennomgang av romsektoren (Meld. St. 10 (2019-2020). I meldingen understrekes den strategiske betydningen rom og satellittbaserte tjenester har for det norske samfunnet, og rommets strategiske betydning militært og sivilt og for fremtidig verdiskaping.

Space Norway representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren. I et møte mellom Space Norway og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble utviklingen i sektoren og nye strategiske løsninger som utvikles av Space Norway diskutert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Andre nyheter

Alle nyheter

Vi etablerer satellittbasert bredbånd for sivile og militære brukere i Arktis

Tradisjonelle løsninger for bredbåndskommunikasjon via satellitter baserer seg i hovedsak på geostasjonære satellitter. Dette er satellitter som befinner seg over ekvator og gir kommunikasjonsdekning til store deler av jordens overflate. Kommunikasjon via satellitt krever at brukerterminalen har fri sikt til satellitten. I områder nord for
den 75. breddegrad står geostasjonære satellitter så lavt over - eller under - horisonten at kommunikasjonen ikke fungerer. Bredbånd via satellitt i nordområdene har derfor ikke vært mulig, før Space Norway nå etablerer satellitter i høy-elliptisk bane over Arktis.

Falcon 9 under oppskyting.
Foto: SpaceX

Redusert isdekke i Arktis har ført til økt skipstrafikk og annen aktivitet i disse områdene. Det er estimert at opp mot 80% av all skipstrafikk i Arktis går i farvann hvor Norge har økonomiske interesser eller søk- og redningsansvar. Flere nasjoner øker sin aktivitet i Arktis og den geopolitiske og miljømessige betydning av området blir stadig viktigere. Det har over flere tiår vært et udekket behov for satellittbasert bredbåndskommunikasjon i Arktis. Space Norway vil nå løse dette behovet i partnerskap med det norske forsvaret, Inmarsat og US Space Force.

Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway, uttalte ved offentliggjøring av ASBM-programmet følgende:

«I tett samarbeid med Inmarsat, myndigheter i Norge og USA, etablerer vi nå en strategisk viktig kapasitet for alle som opererer i Arktis, og trenger forutsigbar tilgang til bredbåndskommunikasjon. Vårt fokus i dette programmet er den verdi det skaper for brukere som fiskere, forskere, redningstjenesten, kystvakt, egne og allierte militære og andre.»

Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Space Norway har over flere år arbeidet med utredning, evaluering og finansiering av satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019. Space Norway vil eie og forvalte satellittsystemet, og står for systemspesifikasjon, prosjektering, innkjøp og prosjektledelse.

Bygging av satellittene ved fabrikken til Northrop Grumman i Dulles, Virginia, ble påbegynt i 2019 og det planlegges at de er operative i 2023. Satellittkonstellasjonen består av to satellitter som skal gå i en høy-elliptisk bane over Arktis. Banens laveste og høyeste punkt over jorden er henholdsvis 8.100 og 43.500 km. De to satellittene bruker 16 timer per omløp og vil hver gi bredbåndsdekning over Arktis i opptil 10 timer per omløp. Til sammen vil de to satellittene gi kontinuerlig 24/7 bredbånd nord for 65°N breddegrad.

Satellittene er omtrent på størrelse med en varebil (ca. 3m x 3m x 4m) og veier 2 tonn hver uten drivstoff. Med fulle drivstofftanker veier de to satellittene til sammen 7200 kg ved oppskytning. Hver satellitt måler 27 meter fra ende til ende når solcellepanelene er foldet ut.

Satellittene har med nyttelaster fra våre tre partnere Inmarsat, U.S. Space Force og Forsvaret. Det er inngått avtale med SpaceX for oppskyting med en Falcon 9-bærerakett. Oppskyting fra Vandenberg Air Force Base i California skal etter planen skje i 2023.

Etter avtale med Space Norway skal KSAT etablere bakkesegmentet for programmet, inklusive bygging av seks nye 9-meters antenner for kommunikasjon med satellittene.

Falcon 9-raketten fra SpaceX er verdens første bærerakett som kan gjenbrukes. Løftekapasitet til geostasjonær overføringsbane er på 8,3 tonn, og til lavbane (550 km) er den på over 22 tonn. Raketten er 70 meter høy og har en diameter på 3,7 meter. Satellittene plasseres oppå hverandre på toppen av raketten i en kapsel (fairing) som måler 13 x 5,2 meter.

Oppskyting gjennomføres i to trinn. Det første trinnet drives av 9 Merlin-motorer som drives av flytende oksygen og parafin. Andretrinnet drives av én Merlin-motor som kan startes og stanses flere ganger, og brukes for å plassere satellittene i riktig overføringsbane. Derfra vil satellittene komme seg ut i riktig bane ved hjelp av sitt eget drivstoffsystem. Denne manøveren tar ca. 10 dager.

Space Norway HEOSAT AS ble etablert i 2019 og er lokalisert på Skøyen sammen med morselskapet Space Norway. Space Norway er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings og fiskeridepartementet med mandat å utvikle og skaffe romrelaterte kapasiteter til støtte for nasjonale behov.

HEOSAT kontaktperson er programleder Kjell-Ove Skare.


kjell.ove.skare@spacenorway.no
tlf +47 22 51 00 08

Andre nyheter

Alle nyheter