Space Norway endrer konsernfunksjoner

Med virkning fra 18. april blir Martin Foss ny konserndirektør for økonomi og strategi (CFO) i Space Norway-konsernet. Foss kommer fra stillingen som CFO i Telenor Satellite.

Samtidig blir Gro Undrum ny konserndirektør for HR og administrative tjenester.

Juridisk leder, Torstein Losnedahl, går inn i konsernledelsen som konserndirektør juridisk og får ansvaret for juridiske og regulatoriske forhold i hele konsernet.

Geir Anders Varanes, som i dag er leder for IT i Telenor Satellite, får fremover ansvaret for IT i konsernet.

– Space Norway er med oppkjøpet av Telenor Satellit, blitt en betydelig større aktør i norsk rombransje. Derfor er det naturlig å utvikle viktige funksjoner, og jeg er veldig glad for at vi på denne måten bygger og utvikler konsernet videre med interne krefter, sier Dag H. Stølan, administrerende direktør i Space Norway.

Andre nyheter

Alle nyheter