Telenor Satellite skifter navn til Space Norway

Space Norway er blitt en ledende aktør i det nord-europeiske romsektoren.

Etter oppkjøpet av Space Norway Group skifter Telenor Satellite nå navn. Selskapet vil nå gå under navnet Space Norway.

Ved å utnytte ekspertisen som finnes i hele konsernet, er Space Norway bedre rustet enn noen gang til å investere i et bredere spekter av forsknings- og utviklingsprosjekter. Samtidig utvider Space Norway sitt kommersielle potensial.

– Space Norway er nå et kraftsentrum i den europeiske arenaen for satellittjenester. Vi driver noen av de mest innovative prosjektene i bransjen. Vårt lederteam har erfaringen og det strategiske perspektivet som kreves for å realisere selskapets fulle potensial i de kommende tiårene, og vi skal sikre konsernet fortsatte teknologiske utvikling og økonomiske vekst, sier Morten Tengs, fungerende administrerende direktør for Space Norway-konsernet.

Som følge av oppkjøpet er Space Norway-konsernet nå Nord-Europas ledende leverandør av satellittjenester. Konsernet er med andre ord en nøkkelaktør i den europeiske romsektoren.

Space Norway tilbyr kritiske satellittjenester til offentlige myndigheter, det kommersielle maritime markedet, landbaserte industrier og store kringkastere. Med en portefølje av satellitter, undervannskabler og teleportinfrastruktur har konsernet kunder over hele Europa, Arktis, Midtøsten og Nord-Afrika.

Andre nyheter

Alle nyheter