Digitalisering av skipsfarten for økt sjøsikkerhet

VHF Data Exchange System (VDES) er et kommunikasjonssystem som skal bidra til utviklingen av e-navigasjon og digitalisering av skipsfarten. Space Norway har, sammen med Kongsberg Discovery Seatex, plassert Norge i en ledende rolle internasjonalt knyttet til utvikling av satellittkomponenten i systemet.

Space Norway har en ledende rolle i utvikling av nytt satellittsystem for kommunikasjon med skip
Space Norway har en ledende rolle i utvikling av nytt satellittsystem for kommunikasjon med skip

VDES, som er en videreutvikling av AIS (dagens system for automatisk identifisering av skip), vil gi bedre sjøsikkerhet, og den blir en plattform for nye tjenester til skip, rederier, havner og myndigheter. Dette kan også gi mer effektive skipsruter og trafikkavvikling, noe som igjen vil kunne gi globale miljøgevinster.

Pådrivere for denne digitaliseringen har vært International Maritime Organization (IMO) og International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

Space Norway forventer at kommersiell utrulling vil skje fra 2027.

Ny teknologi gir nye muligheter

Med VDES blir det mulighet for to-veis-, lavhastighetskommunikasjon med skip over hele verden, inkludert Arktis. På mange måter kan vi se på VDES som neste generasjon av AIS-systemet, og VDES skal operere i det samme frekvensområdet som AIS.

En fordel med VDES er at det ikke er nødvendig med nye antenner om bord på skip eller på land, da systemet kan baseres på eksisterende VHF-antenner. Ved å supplere dekning fra landbaserte stasjoner med dekning fra satellitter, vil VDES gi et sømløst, globalt dekkende system for lavhastighetskommunikasjon til og fra skip.

Gir en rekke tjenester

Space Norway har de siste årene demonstrert en rekke tjenester i samarbeid med blant annet Kystverket og det europeiske sjøsikkerhetsbyrået EMSA.

Dette er eksempler på VDES-baserte tjenester som Space Norway har vært med på å spesifisere, utvikle og demonstrere:

  • satellittbasert re-kringkasting av AIS-meldinger for økt situasjonsforståelse og navigasjon i Arktis
  • kringkasting av iskart og maritim sikkerhetsinformasjon til skip
  • utsending av søkemønstre i forbindelse med redningsoperasjoner til havs
  • skipsrapportering, også i samarbeid med EMSA (European Maritime Safety Agency)
  • kringkasting av EGNOS*-korreksjonsdata og neste generasjon integritetsmeldinger for GPS og Galileo** for bedre og tryggere posisjonering
  • løsning for presis tid og posisjon via VDES

* EGNOS er et europeisk satellittsystem som bidrar med tilleggssignaler for å bedre nøyaktighet og pålitelighet til GPS i Europa. (Kilde: Store norske leksikon.)

** Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem etablert av den europeiske romorganisasjonen ESA og EU-kommisjonen. Systemet gir nøyaktige posisjons- og tidstjenester. (Kilde: Store norske leksikon.)

Samarbeider tett med partnere

Norge er i dag verdensledende på dette området og er eneste nasjonen som i dag har operative VDES-satellitter i bane. Space Norway samarbeider tett med våre partnere i Kongsberg Discovery Seatex, Comrod og Kystverket om VDES. Prosjektet støttes av Norsk Romsenter og ESA.

NorSat-1 og 2 i bane over Norge. Satellittene er mikrosatellitter som kun veier 16 kg og måler 20x20x40 cm, eksklusive antenner og solcellepanel. NorSat-2 er verdens første satellitt med nyttelast for VDES-kommunikasjon.
NorSat-1 og 2 i bane over Norge. NorSat-2 er verdens første satellitt med nyttelast for VDES-kommunikasjon. Foto: Space Norway, T. Abrahamsen

Space Norway eier og drifter i dag to VDES-nyttelaster på Norsk Romsenters NorSat-satellitter, og vi planlegger en tredje VDES-nyttelast på ADIS-satellitten som skal skytes opp i 2025.

Kongsberg Discovery Seatex er posisjonert som en internasjonalt ledende leverandør både av skipsutstyr og satellittnyttelaster for VDES. Comrod har tatt frem en helt ny skipsantenne med forbedret ytelse.

Systemspesifikasjonen for VDES er tilrettelagt for bruk over satellitt, noe som var et initiativ fra European Space Agency (ESA) i 2014.

Betydelig internasjonal innsats

Space Norway har lagt ned en betydelig innsats i internasjonale organer som CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations), ITU (International Telecommunication Union) og IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities). Vi har jobbet for å legge til rette for frekvensallokeringer og standardisering av VDES-systemet.

Norge, med Space Norway og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, var svært viktige for få på plass frekvensallokering til VDES på WRC-19. Dette var mulig på grunn av omfattende og solid forarbeid i form av systemutvikling, målinger og testing av VDES-signaler med Space Norway sin VDES-nyttelast på NorSat-2. Arbeidet var støttet av den europeiske romorganisasjonen ESA, Norsk Romsenter, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

I forberedelsene til og i arbeidet under World Radiocommunications Conference i 2019 (WRC-19), hadde Space Norway koordinatoransvaret for Europa (CEPT) i spørsmålet om frekvenstildeling til VDES.

MS Polarsyssel under testing av VDES-signaler fra NorSat-2 ved Svalbard i 2020. Foto: Sysselmannen

Relaterte artikler

Side

Radarsatellitter for havovervåkning

Les mer
Side

Rombasert infrastruktur som tjeneste

Les mer