Vi har som formål å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Kort om Space Norway AS

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter og videreutvikler romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske formål. Space Norway drives på forretningsmessig basis.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2019-2020 at «Statens begrunnelse for eierskapet i Space Norway er forvaltning og videreutvikling av sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig forvaltet romrelatert infrastruktur»

Les mer om Space Norway


Nyheter og artikler

01.07.2021:

Les Space Norways årsrapport for 2020 her.

26.06.2021:

Strålingsdata fra IDEAS og Space Norway skal få EUs satellitter trygt i bane: Les mer her

16.02.2021:

Artikkel om Norsat-TD:

Satnews.com 16.02.2021

27.11.2020:

Artikkel om vårt største romprosjekt i Aftenposten:

A-magasinet Aftenposten 27.11.2020 (betalingsmur)