Vi har som formål å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Kort om Space Norway AS

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter og videreutvikler romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske formål. Space Norway drives på forretningsmessig basis.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2019-2020 at «Statens begrunnelse for eierskapet i Space Norway er forvaltning og videreutvikling av sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig forvaltet romrelatert infrastruktur»

Les mer om Space Norway

Artikkel om vårt største romprosjekt kan du lese her:

A-magasinet Aftenposten 27.11.2020 (betalingsmur)

Artikkel om Norsat-TD:

Satnews.com 16.02.2021

Pressemelding 03.07.2019:

Space Norway etablerer satellittbasert bredbånd i Arktis

Space Norway har inngått avtaler med satellittoperatøren Inmarsat og med Forsvarsdepartementet for å tilby bredbånd for både sivile og militære brukere i Arktis. To satellitter vil bli bygget av det amerikanske selskapet Orbital Sciences Corporation, og selskapet SpaceX vil stå for oppskyting av begge satellittene i 2022. Bakkestasjonen vil bli etablert i Nord-Norge sammen med Kongsberg Satellite Services og derved sikre full nasjonal kontroll med denne kritisk viktige kapasiteten.

«Dette er en milepæl for alle som oppholder seg i Arktis og har liten eller ingen tilgang på bredbånd i dag», sier Jostein Rønneberg som er Adm Dir i Space Norway, “Sammen med våre partnere vil vi levere en stabil og sikker kommunikasjonskapasitet i Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Dette er helt vesentlig for å ivareta oppgaver som suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn og redningstjeneste i våre enorme havområder, og en slik kapasitet vil bidra til en betydelig styrking av vår nasjonale og allierte evne til å operere i Nordområdene».

Space Norway, som eies av Nærings og fiskeridepartementet, har nylig etablert datterselskapet, Space Norway HEOSAT AS, som vil stå for programgjennomføringen og senere operere de to satellittene i samarbeid med Kongsberg Satellite Services i Tromsø. Satellittene er fullfinansiert gjennom kundeavtaler for satellittenes levetid.

“Etter mange års planlegging er vi både stolte og glade for å ha inngått avtaler med Inmarsat, en verdensledende satellittoperatør og bredbåndsleverandør, og med det norske og amerikanske forsvaret”, sier programleder Kjell-Ove Skare. “Dette er et spennende samarbeid som gir en kosteffektiv løsning for alle parter. Nå ser vi frem til å starte byggingen av satellittene og bakkestasjonen, og fra 2023 skal vi ha på plass bredbånd i et Arktis der det i dag ikke finnes slikt tilbud. Her vil vi virkelig bidra til å profilere Norge som en ledende Arktisk nasjon».

Begge satellittene vil sent i 2022 bli skutt opp på en SpaceX Falcon 9 rakett til en høyelliptisk bane (HEO) som vil gi kontinuerlig dekning nord for 65 grader – som tilsvarer hele området nord for Polarsirkelen. Hver av satellittene har flere nyttelaster og systemet vil være operativt i minst 15 år hvor intensjonen er at brukerne skal kunne bytte mellom eksisterende GEO-stasjonære satellitter og HEO-satellittene etter behov. Hver satellitt veier ca 2000 kg og produserer ca 6 kW effekt med solcellepanelene sine.