Vi har som formål å eie og leie ut romrelatert infrastruktur. Vi investerer i slik virksomhet med basis i Norge.

 

Kort om Space Norway AS

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway har som formål å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet.

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være på områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der vi vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2014 at ”Målet med statens eierskap i Space Norway AS er å bidra til drift og utvikling av romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet skal ha effektiv drift”. Space Norway drives på forretningsmessig basis. 

Les mer om Space Norway