Vi har som formål å eie og leie ut romrelatert infrastruktur. Vi investerer i slik virksomhet med basis i Norge.

Kort om Space Norway AS

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway har som formål å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet.

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være på områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der vi vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2014 at ”Målet med statens eierskap i Space Norway AS er å bidra til drift og utvikling av romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov og tilrettelegging for verdiskaping basert på romvirksomhet i Norge. Selskapet skal ha effektiv drift”. Space Norway drives på forretningsmessig basis. 

Les mer om Space Norway

Pressemelding 03.07.2019:

Space Norway etablerer satellittbasert bredbånd i Arktis

Space Norway har inngått avtaler med satellittoperatøren Inmarsat og med Forsvarsdepartementet for å tilby bredbånd for både sivile og militære brukere i Arktis. To satellitter vil bli bygget av det amerikanske selskapet Orbital Sciences Corporation, og selskapet SpaceX vil stå for oppskyting av begge satellittene i 2022. Bakkestasjonen vil bli etablert i Nord-Norge sammen med Kongsberg Satellite Services og derved sikre full nasjonal kontroll med denne kritisk viktige kapasiteten.

«Dette er en milepæl for alle som oppholder seg i Arktis og har liten eller ingen tilgang på bredbånd i dag», sier Jostein Rønneberg som er Adm Dir i Space Norway, “Sammen med våre partnere vil vi levere en stabil og sikker kommunikasjonskapasitet i Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Dette er helt vesentlig for å ivareta oppgaver som suverenitetshevdelse, fiskerioppsyn og redningstjeneste i våre enorme havområder, og en slik kapasitet vil bidra til en betydelig styrking av vår nasjonale og allierte evne til å operere i Nordområdene».

Space Norway, som eies av Nærings og fiskeridepartementet, har nylig etablert datterselskapet, Space Norway HEOSAT AS, som vil stå for programgjennomføringen og senere operere de to satellittene i samarbeid med Kongsberg Satellite Services i Tromsø. Satellittene er fullfinansiert gjennom kundeavtaler for satellittenes levetid.

“Etter mange års planlegging er vi både stolte og glade for å ha inngått avtaler med Inmarsat, en verdensledende satellittoperatør og bredbåndsleverandør, og med det norske og amerikanske forsvaret”, sier programleder Kjell-Ove Skare. “Dette er et spennende samarbeid som gir en kosteffektiv løsning for alle parter. Nå ser vi frem til å starte byggingen av satellittene og bakkestasjonen, og fra 2023 skal vi ha på plass bredbånd i et Arktis der det i dag ikke finnes slikt tilbud. Her vil vi virkelig bidra til å profilere Norge som en ledende Arktisk nasjon».

Begge satellittene vil sent i 2022 bli skutt opp på en SpaceX Falcon 9 rakett til en høyelliptisk bane (HEO) som vil gi kontinuerlig dekning nord for 65 grader – som tilsvarer hele området nord for Polarsirkelen. Hver av satellittene har flere nyttelaster og systemet vil være operativt i minst 15 år hvor intensjonen er at brukerne skal kunne bytte mellom eksisterende GEO-stasjonære satellitter og HEO-satellittene etter behov. Hver satellitt veier ca 2000 kg og produserer ca 6 kW effekt med solcellepanelene sine.

Space Norway is close to conclude planning for its Arctic Satellite Broadband Mission

Dato: 24.06.2019

Space Norway has for several years studied ways of closing the Polar broadband communications gap and provide reliable satellite delivered broadband to users in the Arctic. We have worked closely with potential commercial and government customers in order to find a cost effective, collaborative solution which will ensure this capacity is made available to civilian as well as governmental users.

We will build two communication satellites to be launched late in 2022 on one rocket into a Highly Elliptical Orbit (HEO). See animation which shows how the two satellites move in the orbit where they pass will over the Arctic at an altitude of 43000 km (apogee), while at 8000 km (perigee) over the Antarctic. The satellites will cover all the area North of the Arctic Circle for 8 hours in each 16 hours period and will provide full time broadband to users on the ground, on ships and aircrafts. On each satellite there will be several payloads for our commercial and government customers. The satellite will be designed for a 15 year service life and will be financed through long term contracts with our customers.

In order to conduct this challenging program Space Norway has established a subsidiary limited liability company, Space Norway HEOSAT, which will conduct the program and later operate the satellites. Ground stations and satellite operations will be established in North Norway.

In order for Space Norway to engage in such a strategic endeavor it has been paramount that our owner, the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, would provide Space Norway the required equity to conduct the program. We are proud and happy that on Friday 21 June the Norwegian Government confirmed the provision of up 101 MUSD as equity (link to Norwegian press release) to the Arctic Satellite Broadband Mission. In addition to this equity we are in process of closing a bank loan. Space Norway is now finalizing preparations before the Program can be put forward to the Board of Directors for final decision.