Vi har som formål å forvalte og videreutvikle sikkerhetskritisk og kostnadseffektiv romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov.

Kort om Space Norway AS

Space Norway er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway forvalter og videreutvikler romrelatert infrastruktur for nasjonale brukerbehov og bidrar til verdiskaping knyttet til satsing på romvirksomhet i Norge.

Selskapet er et sektorpolitisk verktøy for myndighetene, og skal bidra til å nå samfunnets overordnede mål for romvirksomhet gjennom innsats knyttet til romrelatert infrastruktur.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Selskapet skal normalt begrense aktivitet som går i direkte konkurranse med kommersielle aktører, med mindre det er særskilte forhold som tilsier noe annet. Eventuell kommersiell aktivitet skal bidra til oppnåelse av selskapets sektorpolitiske formål. Space Norway drives på forretningsmessig basis.

Regjeringen sier i sin eierskapsmelding fra 2019-2020 at «Statens begrunnelse for eierskapet i Space Norway er forvaltning og videreutvikling av sikkerhetskritisk romrelatert infrastruktur som dekker viktige norske samfunnsbehov. Statens mål som eier er å tilby kostnadseffektiv og forsvarlig forvaltet romrelatert infrastruktur»

Les mer om Space Norway


Nyheter og artikler

PRESSEMELDING 19.01.2022

Reservekapasitet på Svalbardfiberen er gjenopprettet

Datatrafikk på fiberkabelen som har hatt feil på strømmatingen er gjenopprettet tirsdag 18. januar i løpet av kvelden ved å tilføre strømmating fra Longyearbyen på fiberkabelen. Det betyr at i perioden fram til en reparasjon av den opprinnelige feilen i strømmatingen, er det redundans ved eventuelle feil på den andre kabelen.

Det jobbes nå videre med å innsnevre punktet hvor feilen på strømmatingen er. Det planlegges deretter å gjennomføre en operasjon med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) i løpet av neste uke for en visuell kontroll av kabelen i det området hvor feilen er. Det vil danne grunnlag for å kunne planlegge og gjennomføre reparasjon av feilen.

Fra kl. 04:10 fredag 7. januar 2022 har en av de to forbindelsene på Svalbardfiberen vært ute av funksjon fram til nå. Det har vært fullgod forbindelse på den andre forbindelsen, men det har ikke vært redundans i kommunikasjonen mellom Svalbard og fastlandet. Det har vært gjennomført feilsøking fra feilen ble oppdaget, og det har vært fastslått at det er feil på strømmatingen mellom 130 og 230 km fra Longyearbyen og i et område hvor kabelen går bratt ned i dyphavet fra ca. 300 meter til ca. 2700 meters dybde.

Hvordan skaden har oppstått er ikke avklart, men dette undersøkes nærmere. For en endelig reparasjon skaden må et større, havgående kabelleggingsfartøy mobiliseres.

Space Norway AS (SPN) eier og er ansvarlig for den samfunnskritiske fiberforbindelsen mellom Svalbard og fastlandet. Svalbardfiberen består av to georedundante forbindelser mellom Longyearbyen og Harstad. Dette medfører at Svalbardfiberen er fullt ut funksjonell dersom en av to forbindelser svikter, men den er da uten reservekapasitet.

Kontaktperson: Dag H Stølan, leder infrastruktur, tlf. 40029601.

01.07.2021:

Les Space Norways årsrapport for 2020 her.

26.06.2021:

Strålingsdata fra IDEAS og Space Norway skal få EUs satellitter trygt i bane: Les mer her

16.02.2021:

Artikkel om Norsat-TD:

Satnews.com 16.02.2021

27.11.2020:

Artikkel om vårt største romprosjekt i Aftenposten:

A-magasinet Aftenposten 27.11.2020 (betalingsmur)