Radarsatellitter for havovervåkning

Space Norway bygger en radarsatellitt, MicroSAR, for overvåking av store havområder. Den første satellitten er en test og demo-satellitt med full operativ kapasitet. Satellitten blir viktig for overvåking av norske havområder.

Byggingen av  satelliten startet i 2022 med planlagt oppskyting i 2026. Satellitten skal skytes opp med SpaceX på en såkalt «rideshare» hvor flere satellitter sendes opp med samme bærerakett.

Bruksområder

Norges havområder er sju ganger større enn landarealet. Med sitt store dekningsområde er satellittsystemet MicroSAR skreddersydd  for å kunne overvåke slike store havområder. Avansert teknologi gir satelliten et stort dekningsområde samtidig som den kan oppdage små mål. I dag finnes det ikke satellittsystemer med tilsvarende egenskaper.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. MicroSAR er særlig relevant for maritim overvåkning, for eksempel overvåkning av skipstrafikk, bekjempelse av tjuvfiske og sjøredning. En fordel med radarovervåkning er at satellittene avdekker objekter selv om det er mørkt eller overskyet i dekningsområdet.

MicroSAR-systemet vil primært dekke norske samfunns- og myndighetsbehov, men vil også levere havovervåkningstjenester i et globalt kommersielt marked.

Oppdager fartøy uten AIS

I lang tid har AIS (Automatic Identification System) vært brukt for å holde oversikten over skipsfarten i norske farvann og også internasjonalt. Utfordringen er at AIS baserer seg på at skipene selv sender informasjon om egen identitet, fart og kurs. Ikke alle fartøy sender ut slik AIS-informasjon. Satellitter med radar, slik som MicroSAR, vil likevel oppdage fartøyene uavhengig av om fartøyene bruker AIS. MicroSAR skal også ha AIS-mottaker om bord for å kunne verifisere AIS-informasjon.

Bygges i England

Etter signeringen av leverandør- og partnerkontrakter i 2022, har byggingen av MicroSAR kommet godt i gang. Satellitten bygges av Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL) i England, og SSTL skal også integrere nyttelastene om bord på satellitten.

Nyttelastene blir bygget blant annet av de norske leverandørene WideNorth, EIDEL, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Kongsberg Discovery Seatex. Kongsberg Satellite Services (KSAT) skal operere MicroSAR på vegne av Space Norway.

Space Norway har startet planleggingen av en konstellasjon av MicroSAR-satellitter. Med en konstellasjon blir det mulig å oppnå en mer kontinuerlig dekning av norske havområder.

MicroSAR vil gjennom Space Norways eierskap  være under nasjonal kontroll.

Fakta om MicroSAR

  • Sporbredde: ca. 300 km
  • Oppløsning: 3×3 meter i hele opptaksområdet
  • Banehøyde: ca. 600 km
  • Banetype: polar
  • Data: krypterte
  • Kunde: Forsvaret og kommersielle kunder globalt

Relaterte artikler

Side

Rombasert infrastruktur som tjeneste

Les mer
Digitalisering av skipsfarten
Side

Digitalisering av skipsfarten for økt sjøsikkerhet

Les mer