Rombasert infrastruktur som tjeneste

Mikrosatellitten Application Development Infrastructure in Space (ADIS) bygges hos satellittleverandøren OHB Sweden.

Det unike med ADIS er at den kan tilby rombasert infrastruktur som en tjeneste, både til Space Norway og andre samarbeidspartnere.

Space Norway skal selv operere ADIS, men bruker Kongsberg Satellites Services sine bakkestasjoner for kommunikasjon og kontroll. Dette sikrer nasjonal kontroll av satellitten og egenevne for Space Norway for operasjon og bruk av nyttelastene i satellitten.

Formålet med satellitten

Hovednyttelasten på ADIS er en avansert programvaredefinert radio med stor prosesseringsevne. Radioen kan operere over et stort frekvensområde over kort tid, både på sending og mottak. Radioen, sammen med antenneutrustningen, vil bli en svært fleksibel plattform for forskning og utvikling, innovasjon og forretningsutvikling. Dette blir en viktig plattform for Space Norways egne aktiviteter, men også for andre virksomheter. Målet er at det skal være enklere, raskere og billigere å bruke ADIS for test og demonstrasjon med signal i rommet, enn selv å utvikle egne satellitter.

Vil demonstrere tjenester for tingenes internett over satellitt

Det første oppdraget for ADIS vil være å demonstrere tingenes internett (Internet of Things – IoT) i nye frekvensbånd. Demonstrasjonene vil bli utført på vegne av European Space Agency (ESA) og vil støtte regulatoriske prosesser både i Europa og globalt gjennom International Telecommunication Union (ITU). Målet er å sikre nye frekvensallokeringer for satellittbasert IoT på Radiokonferansen i 2027, WRC-27.

Nyttige nyttelaster

Space Norway er ansvarlig for å levere nyttelastene til plattformleverandøren OHB Sweden. Nyttelastene anskaffer Space Norway fra to erfarne norske underleverandører: Kongsberg Discovery AS, Seatex (nyttelasten VDES) og Widenorth AS (nyttelasten Software Defined Radio).

Hovednyttelasten på satellitten er en programvaredefinert radio (Software Defined Radio – SDR) som gir stor fleksibilitet i frekvensområde, båndbredde og bruksområde. Fleksibiliteten gjør det mulig å definere og demonstrere nye kommunikasjonskonsepter selv om de blir utformet etter at satellitten er skutt opp.

I tillegg har satellitten en sekundærnyttelast for VDES. VDES er en kommunikasjonsteknologi for å utveksle data mellom skip og satellitter eller kyststasjoner i VHF-båndet. Den er spesielt utviklet for maritime kommunikasjonsformål.

Et tredje norsk selskap, Comrod AS, er også involvert i designet av antenneløsninger for ADIS-satellitten.

Fakta om ADIS

  • Kontrakten ble inngåttt med OHB Sweden i mai 2023.
  • Oppskytingen av ADIS-satellitten til lavbane (500–600 km) er planlagt i midten av 2025.
  • Satellitten vil støtte et svært stort frekvensområde, både på sending og mottak, gjennom en programvaredefinert radio levert av WideNorth.
  • Første kunde på ADIS vil være ESA med demonstrasjon av satellittbasert IoT og karakterisering av interferensmiljø.
  • ADIS blir utstyrt med en VDES-nyttelast levert av fra Kongsberg Discovery AS, Seatex.

 

Relaterte artikler

Side

Radarsatellitter for havovervåkning

Les mer
Digitalisering av skipsfarten
Side

Digitalisering av skipsfarten for økt sjøsikkerhet

Les mer