Intensjonsavtale om sjøfiberkabel til Jan Mayen

Fredag ble intensjonsavtalen som er med på å sikre planen om å legge fiber til Jan Mayen signert mellom Space Norway og Forsvarsmateriell. Sammenfallende med utbyggingen av ny stasjonsbygning på Jan Mayen, ønsker Forsvaret fiberkabelforbindelse til øya for mer effektiv dataoverføring.

- I dag baseres all data- og telekommunikasjon til og fra Jan Mayen på satellittbasert samband. Det gir ikke god nok kapasitet og er ustabilt. For å øke beredskapen og ytelsen er det derfor et behov for fiberkabel til Jan Mayen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en uttalelse til Space Norway. Han understreker at kabelen ikke bare skal dekke det militære behovet på Jan Mayen.

- Kabelen skal også brukes til meteorologi, forskning, miljøvern og kan gjøre søk- og redningsoperasjoner i Norskehavet mer effektive fordi fiberkabelen sikrer mer robust og sikker kommunikasjon, sier forsvarsministeren.  

Forsvarsmateriell er ansvarlig for intensjonsavtalen og den videre prosessen. - For oss er god utnyttelse av fellesskapets ressurser alltid viktig, sier Gro Jære, direktør Forsvarsmateriell. Dette er et godt eksempel på effektivt samarbeid på tvers av sektorer, og vi vil bidra til at Forsvarets behov dekkes i denne etableringen, sier Jære.

Space Norway har lang erfaring med etablering og drift av sjøfiberkabel i krevende områder. Selskapet har to fiberkabler til Svalbard med teknisk levetid til 2028, som må fornyes innen da.

- Forsvaret har behov for fibersamband til Jan Mayen, og vi er i full gang med prosjektering av denne, forteller Dag Stølan, administrerende direktør i Space Norway. Det er store fordeler med en felles utbygging av disse sambandene, og det er en mulighet vi nå jobber med å utrede, sier Stølan. Sjøfiberforbindelsen til Jan Mayen, og et eventuelt nytt samband til Svalbard, er planlagt å være operativ i 2028. Space Norway eier og opererer de to sjøfiberkablene mellom fastlandet og Svalbard i dag. Disse kablene sikrer rask internettilgang til så og si all virksomhet på Svalbard.

Ved å se arbeidet med kabel til Jan Mayen i sammenheng med behovet for fornyelse av kabel til Svalbard, vil dette gi en betydelig lavere investeringskostnad og lavere årlige driftskostnader. Etableringen av ny kabel skal gjennomføres på markedsmessige vilkår, noe som ligger til grunn også for Jan Mayen-sambandet og avtalen med Forsvaret.

Svabard. Foto: Forsvarsmateriell

Andre nyheter

Alle nyheter