Vi etablerer satellittbasert bredbånd for sivile og militære brukere i Arktis

Tradisjonelle løsninger for bredbåndskommunikasjon via satellitter baserer seg i hovedsak på geostasjonære satellitter. Dette er satellitter som befinner seg over ekvator og gir kommunikasjonsdekning til store deler av jordens overflate. Kommunikasjon via satellitt krever at brukerterminalen har fri sikt til satellitten. I områder nord for
den 75. breddegrad står geostasjonære satellitter så lavt over - eller under - horisonten at kommunikasjonen ikke fungerer. Bredbånd via satellitt i nordområdene har derfor ikke vært mulig, før Space Norway nå etablerer satellitter i høy-elliptisk bane over Arktis.

Falcon 9 under oppskyting.
Foto: SpaceX

Redusert isdekke i Arktis har ført til økt skipstrafikk og annen aktivitet i disse områdene. Det er estimert at opp mot 80% av all skipstrafikk i Arktis går i farvann hvor Norge har økonomiske interesser eller søk- og redningsansvar. Flere nasjoner øker sin aktivitet i Arktis og den geopolitiske og miljømessige betydning av området blir stadig viktigere. Det har over flere tiår vært et udekket behov for satellittbasert bredbåndskommunikasjon i Arktis. Space Norway vil nå løse dette behovet i partnerskap med det norske forsvaret, Inmarsat og US Space Force.

Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway, uttalte ved offentliggjøring av ASBM-programmet følgende:

«I tett samarbeid med Inmarsat, myndigheter i Norge og USA, etablerer vi nå en strategisk viktig kapasitet for alle som opererer i Arktis, og trenger forutsigbar tilgang til bredbåndskommunikasjon. Vårt fokus i dette programmet er den verdi det skaper for brukere som fiskere, forskere, redningstjenesten, kystvakt, egne og allierte militære og andre.»

Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Space Norway har over flere år arbeidet med utredning, evaluering og finansiering av satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019. Space Norway vil eie og forvalte satellittsystemet, og står for systemspesifikasjon, prosjektering, innkjøp og prosjektledelse.

Bygging av satellittene ved fabrikken til Northrop Grumman i Dulles, Virginia, ble påbegynt i 2019 og det planlegges at de er operative i 2023. Satellittkonstellasjonen består av to satellitter som skal gå i en høy-elliptisk bane over Arktis. Banens laveste og høyeste punkt over jorden er henholdsvis 8.100 og 43.500 km. De to satellittene bruker 16 timer per omløp og vil hver gi bredbåndsdekning over Arktis i opptil 10 timer per omløp. Til sammen vil de to satellittene gi kontinuerlig 24/7 bredbånd nord for 65°N breddegrad.

Satellittene er omtrent på størrelse med en varebil (ca. 3m x 3m x 4m) og veier 2 tonn hver uten drivstoff. Med fulle drivstofftanker veier de to satellittene til sammen 7200 kg ved oppskytning. Hver satellitt måler 27 meter fra ende til ende når solcellepanelene er foldet ut.

Satellittene har med nyttelaster fra våre tre partnere Inmarsat, U.S. Space Force og Forsvaret. Det er inngått avtale med SpaceX for oppskyting med en Falcon 9-bærerakett. Oppskyting fra Vandenberg Air Force Base i California skal etter planen skje i 2023.

Etter avtale med Space Norway skal KSAT etablere bakkesegmentet for programmet, inklusive bygging av seks nye 9-meters antenner for kommunikasjon med satellittene.

Falcon 9-raketten fra SpaceX er verdens første bærerakett som kan gjenbrukes. Løftekapasitet til geostasjonær overføringsbane er på 8,3 tonn, og til lavbane (550 km) er den på over 22 tonn. Raketten er 70 meter høy og har en diameter på 3,7 meter. Satellittene plasseres oppå hverandre på toppen av raketten i en kapsel (fairing) som måler 13 x 5,2 meter.

Oppskyting gjennomføres i to trinn. Det første trinnet drives av 9 Merlin-motorer som drives av flytende oksygen og parafin. Andretrinnet drives av én Merlin-motor som kan startes og stanses flere ganger, og brukes for å plassere satellittene i riktig overføringsbane. Derfra vil satellittene komme seg ut i riktig bane ved hjelp av sitt eget drivstoffsystem. Denne manøveren tar ca. 10 dager.

Space Norway HEOSAT AS ble etablert i 2019 og er lokalisert på Skøyen sammen med morselskapet Space Norway. Space Norway er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings og fiskeridepartementet med mandat å utvikle og skaffe romrelaterte kapasiteter til støtte for nasjonale behov.

HEOSAT kontaktperson er programleder Kjell-Ove Skare.


kjell.ove.skare@spacenorway.no
tlf +47 22 51 00 08

Andre nyheter

Alle nyheter