Vellykket oppskyting av Norsat TD

Satellitten NorsatTD er sendt ut i rommet med en SpaceX Falcon 9-rakett fra Vandenberg i California. Om bord finnes både norsk og europeisk teknologi som skal testes i verdensrommet. Viktigst for Norge er Space Norways VDES-nyttelast som muliggjør toveis datakommunikasjon og utprøving av navigasjonstjenester til for eksempel skip via VHF.

Selve oppskytingen foregikk etter planen, og bakkestasjonen fikk kontakt med satellitten få minutter etter at den ble skilt fra raketten. Alle nyttelastene svarer slik de skal, og VDES-antennen foldet seg ut slik den skulle. Antennen er den vesentlige årsaken til at Space Norways VDES-nyttelast leverer tjenester på et så høyt nivå.

Med satellitt-VDES kan en tilby toveis kommunikasjon også utenfor rekkevidden til kystbaserte stasjoner, som for eksempel på det åpne hav og i arktiske farvann. Den norske stat forvalter store havområder som befinner seg langt fra land. VDES støtter en rekke tjenester og applikasjoner som bedrer sikkerheten til sjøs og bidra til å gjøre den maritime næringen mer effektiv og miljøvennlig. Dette kan for eksempel dreie seg om iskart og navigasjon, informasjon fra myndigheter og i forbindelse med søk og redning.

Satellitten er bestilt og eid av Norsk Romsenter. Space Norways datterselskap Statsat gjennomfører operasjonen på vegne av Norsk Romsenter.

- Norsat-TD er viktig fordi den gjør det mulig for selskaper å vise at deres teknologier fungerer i rommet, noe som er nødvendig for å ha et salgbart produkt innen romindustrien. Samtidig viser Norsk Romsenter sammen med Statsat at vi bidrar aktivt til det norske og internasjonale markedet for romtjenester, sier administrerende direktør Ivar Spydevold i Statsat.

Satellitten vil være i en testfase i ett år der alle nyttelastene blir testet ut og eksperimentert med. Deretter går satellitten over i en mer normal driftsfase, og den har en forventet levealder på fem år. Flere av nyttelastene er utviklet i samarbeid med den europeiske romfartsorganisasjonen ESA.

Satellitten ble skutt opp sammen med 51 ulike småsatellitter fra flere andre land.

Andre nyheter

Alle nyheter