Speisa stemning på UiO

Overvåkning av skipstrafikk, romstasjoner, nyttelaster, bredbånd til Arktis, satellittoperasjoner og oppskytninger. 9. mai var Space Norway på stand på Universitetet i Oslo og oppklarte og forklarte for studentene, som lurte på alt fra sommerjobber til romsøppel.

Andrea Alvsaker, Birger Johansen, Andreas Asbjørnslett og Ivar Spydevold var til stede på Karrieremessen til Tekna i realfagsbiblioteket på UiO hvor en mengde studenter hadde møtt opp for å bli bedre kjent med aktørene i den norske romnæringen.

Denne dagen var satt av til at selskapene får presentere seg selv og hva de driver med, og studentene får informasjon om hvordan de kan få innpass i bransjen. For Space Norway er det viktig å vise hvordan vi arbeider med og i romnæringen nasjonalt og i romfartsindustrien internasjonalt, og vi ønsker å vise studentene mulighetene som finnes for eksempel i den europeiske romfartsorganisasjonen ESA, hvor mye som gjøres av internasjonalt samarbeid, romfartsprogrammer og prosjekter nasjonalt og internasjonalt. Tanken er at studentene får se mulighetene til å komme på innsiden av en fremtidsrettet næring, gjennom for eksempel å skrive Masteroppgaver eller ta deltidsjobber.

Samtidig, i realfagsbiblioteket er det en utstilling med romfartslitteratur, avisartikler og Sci-fi-bøker, som viser hvilken fasinasjon vi mennesker alltid har hatt – og fremdeles har - for rommet. Etter et besøk på utstillingen registrerer vi at temaene i pressen har beveget seg stadig mer bort fra problemstillinger med små grønne menn i verdensrommet som ikke vil oss vel, til faktabasert romforskning. Vi anbefaler utstillingen for den som måtte befinne seg i nærheten av Vilhelm Bjerknes’ hus på Blindern i Oslo.

Andre nyheter

Alle nyheter