Bli et romvesen du også!

Vår organisasjon er prosjekt- og utviklerdrevet og vi har en operativ tilnærming til alle oppgaver. Vi ser derfor etter folk som arbeider selvstendig, for det er meget gode muligheter for både å formulere og påvirke løsninger. Aktuelle kandidater må ha interesse for og evnen til å utnytte slike muligheter. Bakgrunn og erfaring fra andre teknologiorienterte miljøer synes vi også er interessant, og vi er interessert i både nyutdannede og erfarne folk.

Har du lyst til å jobbe hos oss?

Vi er alltid på utkikk etter folk med riktig kompetanse, selv om vi ikke har stillingsannonser ute til enhver tid. Under presenterer vi typiske stillinger vi vanligvis trenger å fylle, og kompetanser vi ofte er ute etter. Dersom dette ser interessant ut, er du hjertelig velkommen til å sende oss en åpen søknad, eller å ta kontakt for en uformell prat. Kanskje vil en sommerjobb eller en deltidsjobb her kunne utvide din kompetanse innen områder du nå kun har litt kjennskap til!

Software-arkitekter /utviklere

Vi har utfordrende oppgaver som dekker alt fra arkitektur og design til utvikling og implementering og systemdrift av styringssystemer for satellittoperasjon og sensorstyring. I tillegg er deltagelse i utvikling og definisjon av kommende satellitter og satellittoperasjoner en sentral del av oppgavene. Vi har også utviklet egne nyttelaster. Konsernets utviklere er med i hele bredden av de pågående prosjektene, fra testing og software-utvikling for avanserte sensorer og nyttelaster, til å være delaktig i selve satellittdriften når det er påkrevet.
Vi etterspør relevant utdannelse på Master-nivå eller høyere. Vedkommende må være vant til både analyser av problemsituasjoner og ha evne til å definere og implementere softwareløsninger.

Satellittkommunikasjon

Space Norway lager og utvikler nye systemer for kommunikasjon ved hjelp av satellitter, der samfunnet nå har udekkede behov. Systemene dekker sivile og militære behov, særlig i nordområdene. Her trengs satellittkommunikasjon på flere plan. Oppgaver som inngår i dette fagområdet er typisk antenneteknikk, kommunikasjonsteknologi, dvs modulasjon og koding samt linkbudsjetter. Kandidater bør også kunne litt om kapasitetsanalyser. Vi tenker alltid på the Internet of things. Dersom du har kunnskap eller interesse innen noen av disse områdene, kan du være interessant for oss.

Elektronikk

I et satellittprosjekt må systemene designes og komponentene spesifiseres. Vi ønsker å utvikle det beste miljøet for designautoritet. Da trenger vi folk med kjennskap til elektronisk systembehandling, digital signalbehandling og mange områder innen antenneteknologi, herunder beregning av bakkeeffekt og størrelsen på antennene på satellittene.