Studenter representerer fremtiden

Vi trenger alltid flere kloke hoder! For å komme i kontakt med studenter som kan tenke seg å arbeide i romnæringen, samarbeider vi primært med:

Start NTNU – StartIT er et prosjekt som fokuserer på det teknologiske aspektet ved innovasjon. Space Norway leverer en av oppgavene til konkurransen, en høyst reell problemstilling hentet fra vår interessesfære. Studentenes forslag til løsninger kan bidra til et fremtidig produkt og faktisk tas i bruk. Premien Space Norway overrakte tre dyktige studenter, er å få være med til Vandenberg i California – på oppskytingen av våre to store HEO-satellitter ila første kvartal 2024.

Orbit NTNU -temadager. Orbit er en studentorganisasjon som ønsker å utdanne morgendagens romingeniører blant annet gjennom egne satellittprogrammer. Vi bistår dem, både i dette arbeidet og med forelesninger flere ganger i året.

For øvrig er vi interessert i studenter fra alle universiteter, og vi er til stede på karrieredager rundt omkring flere ganger i året.

Ser du etter studierelevant sommerjobb / ekstrajobb?

Som regel har vi prosjekter som må holdes i gjennom sommeren, og dermed finnes det muligheter for deg som ønsker studierelevant erfaring fra arbeidslivet.
Eksempelvis har vi hatt studenter inne som har drevet analyse av satellittdata, datasimuleringer, og studenter har hjulpet oss med produktsøk og analyser av antenner og antennedesign.

Det hender også at vi kan ta inn studenter som trenger en ekstrajobb i studieåret. Akkurat nå har vi en student som jobber deltid tilknyttet vår IT-avdeling, og han arbeider med både IT og sikkerhet hos oss.

Torolv Bjørnsgaard holder kurs i usikkerhetsanalyse og kostnadsestimering for NTNU-studenter

Forelesninger

Gjennom vårt samarbeid med Orbit NTNU deler vi vår ekspertise i en forelesningsrekke hos Orbit. Vi holder vanligvis to forelesninger i vårsemesteret og to på høsten.

Her er noen av temaene våre forelesninger omhandler:

Systems Engineering i vårt ASBM-program. Om rollen til systemingeniørene i programmet fra konseptutvikling, kravspesifikasjoner, gjennom designfasen, byggefasen med kontinuerlige tester, og oppskyting.

Om prosjektledelse og -styring med bruk av ASBM og MicroSAR som case. Her får studentene innsikt i hvordan vi i Space Norway driver prosjektplanlegging, organisering, metodeverk og risikostyring. Den foreløpig siste forelesningen omhandlet estimering og kvantitativ usikkerhetsanalyse, og seansen ble avsluttet med en liten workshop der vi illustrerte hvordan metoden kunne benyttes på Orbit NTNUs BioSat prosjekt.

På Universitetet i Oslo har vi informert studenter om Space Norways nye rominfrastruktur for norske maritime behov innen kommunikasjon og jordobservasjon.

Masteroppgave hos oss?

Vi kan bistå i skriving av masteroppgaver, og vi kan komme med gode ideer til hva det kan skrives om!
Akkurat nå har vi en Master-student som skriver om Independent Critical Navigation, under veiledning av Sven-Ingve Rasmussen. ICING er et system som kan være komplementært til GNSS og er et samarbeidsprosjekt med ESA. Studenten skriver sin Master ved TU Delft og kom i stand etter at studenten hadde hatt sommerjobb hos oss der han arbeidet med et antenneprosjekt. En annen student er på vei til å begynne å skrive sin Masteroppgave med veiledning fra oss innen Sikkerhet.
Ta kontakt med oss, så tar vi gjerne en prat og finner ut om det er noe vi kan hjelpe med.

SpacePodden

Hør Birger Johansen og Trym Erik Spangenberg bli intervjuet av SpacePodden her. Birger og Trym forteller om ASBM – vårt store program for oppskyting av to høyelliptiske satellitter som skal gi mobilt bredbånd til Arktis, Arctic Satellite Broadband Mission.