Smalbånds-meldingsformidling mellom skip og land

Space Norways innovasjon- og utviklingsavdeling har det siste året vunnet to kontrakter i European Space Agency (ESA) for videreutvikling av satelittkommunikasjons- og AIS-teknologi (Automatic Identification System). (VDES -VHF Data Exchange System.  Vi er også underleverandør på to andre kontrakter for VDES formål.

VDES

© 2014 University of Toronto Institute for Aerospace Studies Space Flight Lab. All rights reserved.

VDES er en påbygning av AIS, og vil først og fremst bli en standard for å få økt meldingskapasitet mellom skip som er innen rekkevidde av hverandre eller land. Som sådan blir den viktig for bedrifter som i dag leverer AIS-utstyr til det maritime markedet men som skal henge med i utviklingen på VDES – som etter hvert vil bli neste generasjons AIS-system. Space Norway samarbeider med Kongsberg Seatex og FFI.

VDES-standarden skiller seg fra AIS-systemet på flere måter, men spesielt vil VDES-standarden bli utformet fra starten til også å kunne kommunisere med satellitter når skipet er utenfor rekkevidde til land. Således vil VDES bli en internasjonal standard for toveis lavhastighets meldingskommunikasjon via lavbanesatellitter. På sikt vil VDES også innebære en forbedret AIS-funksjon, i tillegg til meldingsfunksjonen.

ESA arbeider innen VDES sammen med IALA (International Association of Lighthouse Authorities), som er kystverkenes internasjonale samarbeids-organisasjon for å standardisere løsningen som skip møter når de seiler inn i forskjellige nasjonale farvann. Således er VDES en komponent i videreutviklingen av det som ligger i samlebegrepet elektronisk navigasjon.

Formålet med e-navigasjon er både å trygge og effektivisere skipsfarten – og ikke minst få til standardisert og effektiv dokumentutveksling mellom skip og land i forbindelse med anløp til havn.

Gjennom den første ESA-kontrakten som Space Norway vant i 2015, har selskapets medarbeidere hatt en sentral rolle internasjonalt i utvikling av systemspesifikasjonene for IALA, og i arbeidet frem mot neste ITU-konferanse der ESA/IALA søker å sikre frekvenser for satellittkomponenten av VDES. Her har Space Norway også arbeidet med både Kystverket og norsk industri.

Europas første VDES-testnyttelast skal eies og drives av Space Norway. Den er utviklet av Kongsberg Seatex og skal flys i 2017 på Norsk Romsenters satellitt Norsat-2. Den skal brukes av Space Norway, som i samarbeid med Kongsberg Seatex og FFI, har vunnet en kontrakt med European Space Agency for feltmålinger i Arktis på VDES-signaler fra denne nyttelasten.

Slike prosjekter er viktige for Space Norway, men gir også norsk industri tidlig systeminnsikt, og dermed tryggere grunnlag for å målrette sin produktutvikling. Slike prosjekter gir derfor også viktige bidrag for et næringsliv i omstilling.