Systems Engineer Space ved Space Norway HEOSATs ASBM Program

Space Norway HEOSAT AS er et datterselskap av Space Norway AS. Selskapet gjennomfører for tiden programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM). Programmet omfatter bygging av to satellitter, oppskyting og idriftsettelse av et kommunikasjonssystem som skal gi bredbåndsdekning i Arktis. Programmet består av to prosjekter, hhv et prosjekt som skal etablere nødvendig bakkeinfrastruktur og organisasjon for å drifte satellittene (Bakkeprosjektet), og et prosjekt som følger opp byggingen av satellittene og oppskyting av disse (Spaceprosjektet). ASBM er et internasjonalt samarbeid som involverer store nasjonale og internasjonale aktører, og programmet er av stor strategisk betydning for Norge.

Bygging av satellittene foregår ved Northrop Grummans (NGIS) fabrikk i Virginia, USA, og bygging av bakkestrukturen inkl satellittoperasjonssenter foregår i samarbeid med Kongsberg Satellite Services (KSAT) i Nord-Norge.  

Space Norway HEOSAT søker en ny medarbeider for å styrke programmets kapasitet. 

Arbeidsoppgavene vil omfatte bidrag innen

 • planlegging og gjennomføring av Spaceprosjektet, herunder oppfølging av satellittleverandørens leveranser og samordning med programmets kunder
 • kontraktsoppfølging, herunder endringsprosesser
 • utarbeidelse av programmets forsikringsstrategi
 • teknisk systemutvikling
 • utvikling av nye prosjekter

Utdannelse

 • Relevant teknisk utdannelse på Bachelor- eller Masternivå

Erfaring

 • Erfaring fra design, etablering, drift og vedlikehold av satellittbaserte kommunikasjonssystemer.
 • Erfaring med oppfølging av kontrakter og underleverandører i større komplekse tekniske anskaffelser
 • God kjennskap innenfor feltene:
  • Satellittsystemer
  • Forsikring
  • Prosjektarbeid
  • Satellittkommunikasjonsteori
  • Satellittoperasjon og TT&C bakkeinfrastruktur
  • Brukerutstyr og aksessutstyr for satellittkommunikasjon

Personlige egenskaper

 • Selvgående og selvmotivert lagspiller
 • Løsningsorientert og trives med komplekse oppgaver og problemstillinger
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Effektiv, strukturert og metodisk

Annet

 • Må beherske engelsk som arbeidsspråk, både skriftlig og muntlig
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG/NATO SECRET

Arbeidsstedet vil være på Skøyen i Oslo. Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Søknadsfrist 14 november. 

Søknad sendes på email til post@spacenorway.no.

Spørsmål kan rettes til Programleder Kjell-Ove Skare, telefon 94059436, email kjell.ove.skare@spacenorway.no.