Svalbardfiberen

Space Norway eier og er ansvarlig for fiberforbindelsen mellom fastlandet og Longyearbyen på Svalbard. Å skaffe fibersamband til Svalbard ble omkring 2002 en nødvendighet for å sikre utvikling av KSATs nedlesingsvirksomhet på Platåberget i Longyearbyen.

Ingen teleoperatør var interessert i å investere for å legge fiberkabel til Svalbard. Space Norway (den gang NRSE) måtte derfor selv sørge for å finansiere og realisere prosjektet, uten noen form for statlig medvirkning.

Kabelprosjektet var et strategisk prosjekt for romvirksomheten. Prosjektet hadde betydelig bedriftsøkonomisk risiko. Målet er at prosjektet sett over kabelens 25-årige levetid skal kunne gi en beskjeden bedriftsøkonomisk lønnsomhet.

Fibersambandet er nå hovedforbindelsen for befolkningen, næringslivet og myndighetene i Longyearbyen. Den er derfor avgjørende for drift og videre utvikling av Svalbardsamfunnet.  Kabelen ble lagt i 2004 og har en beregnet levetid til rundt 2028.

Space Norways virksomhet er definert som salg av overføringskapasitet, og selskapet er som sådan registrert hos Nkom.

Svalbardsambandet_collageTil venstre: Svalbard ca 1997 (Foto: KSAT). I midten: Kabelbåten (Foto: Space Norway). Til høyre: Svalbard 2015 (Foto: KSAT).