Retningslinjer

Space Norway har utviklet egne retningslinjer for etikk og korrekt forretningsførsel. Vi har også egne retningslinjer for leverandører og samarbeidspartnere.

Last_ned_pdfSpace Norways regler om etikk, atferd og samfunnsansvar

Last_ned_pdfSupplier code of conduct