Påtroppende konsernsjef Dag H. Stølan i Space Norway går inn i styret i KSAT

Dag Stølan er ansatt som ny konsernsjef i Space Norway fra juni 2023, og vil avløse Asbjørn Birkeland som nestleder i styret i Kongsberg Satellite Services AS (KSAT). KSAT er et felleskontrollert selskap der Kongsberg Defence and Aerospace (KDA) og Space Norway eier 50 % hver, og har hver sine tre aksjonærvalgte representanter i styret.

Birkeland har siden 2014 vært Space Norways hovedrepresentant i KSAT-styret. Han har alternert i 2-årsperioder mellom å være styreleder og nestleder – i tråd med aksjonæravtalen mellom KDA og Space Norway.

KSAT har i den perioden Birkeland har vært med i styret, hatt en eventyrlig utvikling og skapt store verdier for sine eiere. Dette skyldes dyktig ledelse i KSAT, men også godt styrearbeid og vilje fra eierne til å foreta betydelige investeringer i utvikling av KSATs virksomhet. KSAT har i den perioden Birkeland har vært med i styret, vokst fra en omsetning i 2014 på litt over 500 millioner kroner til en omsetning i 2022 på mer enn 1,4 milliarder kroner.

Asbjørn Birkeland var også styreleder i Space Norway i perioden fra 2014 og helt frem til 2021. «Dette var en svært viktig periode der mye av grunnlaget for Space Norways utvikling ble lagt, ikke minst gjennom de to banebrytende prosjektene ASBM og MicroSAR. Det er vanskelig å se for seg at vi hadde lyktes med disse to prosjektene uten Asbjørns tunge næringslivserfaring og ønske om å bidra til å skape verdier for samfunnet. Vi er veldig glade og takknemlige for alt det arbeidet Birkeland la ned som styreleder i Space Norway», sier konsernsjef Jostein Rønneberg.

«Jeg har stor respekt for det arbeidet Asbjørn har nedlagt som leder av styrene i både KSAT og Space Norway og jeg vil gjøre mitt beste for å fortsette å bidra til den gode utviklingen han har stått for i begge selskaper», sier Dag H. Stølan.

Andre nyheter

Alle nyheter