Nye småsatellittprosjekter

Sammen med andre bedrifter i bransjen vurderer vi hvordan ny teknologi eller ny bruk av småsatellitter kan benyttes for å tilfredsstille offentlige og kommersielle behov, spesielt relatert til behov i maritim sektor og i Nordområdene. Der vi ser muligheter, utvikler vi forprosjekter som underlag for å vurdere om konseptene kan realiseres.

VDES