Space Norway er et sektorpolitisk selskap, som skal bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Selskapet utvikler, fremskaffer og drifter romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til verdiskapning i norsk næringsliv basert på romvirksomhet i Norge.

Space Norway arbeider med flere prosjekter, blant annet knyttet til utvikling av mikrosatellitter for havovervåking, samt et utviklingsprosjekt for den europeiske romorganisasjonen (ESA). Prosjektet gjelder spesifikasjon av et VHF-basert toveis, smalbånds meldingsformidlingssystem som vil være spesielt nyttig i Arktis. I sommer ble det skutt opp en satellitt med en eksperimentell nyttelast som er spesifisert av Space Norway og utviklet og levert av norsk industri. Test og videreutvikling av dette systemet inngår i aktivitetene som nå pågår. Selskapet forvalter også Statsat AS, som har ansvar for Norges 4 AIS-satellitter på oppdrag fra Kystverket og Norsk Romsenter, og som har utviklet banebrytende programvare for automatisert og kostnadseffektiv operasjon.

Space Norway samarbeider også med Kongsberg Satellite Services (KSAT) om utvikling av et mikrosatellittprosjekt med en avansert rombåren radar for skipsdeteksjon. Dette krever blant annet utvikling, bygging og testing av nestegenerasjons satellittkontrollsystem for mest mulig autonom satellittflåtekontroll. Nye fortrinn og kostnadseffektiv utnyttelse av mikrosatellitter krever innovasjon og stadig mer bruk av programvare.

 

Spennende jobb innen IT-arkitektur og programvareutvikling

Til utfordrende oppgaver som dekker alt fra arkitektur og design til utvikling og implementering og systemdrift av styringssystemer for satellittoperasjon og sensorstyring, søker vi etter en software-arkitekt /-utvikler med erfaring på meget høyt nivå som både designer og implementerer. Utvikling skjer hovedsakelig i Python i et Windows/Linux/VMWare-miljø.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Design og implementering av styringssystemer for satellittoperasjoner
 • Deltagelse i utvikling og definisjon av kommende satellitter og satellittoperasjoner i hele bredden av pågående satellittprosjekter
 • Testing og software-utvikling for avanserte sensorer og nyttelaster
 • Deltakelse i satellittdriftoperasjon og i bakvaktordning for satellittdrift når det er påkrevet

Utdanning og erfaring:

 • Relevant universitets-/høyskoleutdanning på masternivå eller høyere. Søkere med en kombinasjon av annen utdanningsbakgrunn og spesielt relevant erfaring kan også bli vurdert
 • Generell kjennskap til webutvikling (basert på f.eks JavaScript, React, eller lignende) vil være nyttig, siden kontrollsystemene som utvikles baseres på et web-grensesnitt
 • Erfaring med systemutvikling og systemarkitektur.
 • Har vært innom typiske teknologier slik som Python, databaser, JavaScript, React, git, test- og deply-rammeverk o.l.
 • Er kjent med driftsmiljøer som VMWare, docker, o.l.

Det er også ønskelig med erfaring fra:

 • Både analyser av problemsituasjoner og ha evne til å definere og implementere software-løsninger.
 • Evne til både å formulere og implementere egne løsninger, og interesse for og evne til å utnytte slike muligheter
 • Bakgrunn/erfaring fra andre teknologiorienterte miljøer.
 • Demonstrert kompetanse innen både software-arkitektur/-design og utvikling.
 • Interesse for romteknologi anses som en fordel.

Verdsatte personlige egenskaper

Space Norway har relativt få ansatte med stor faglig bredde og høy grad av selvstendige aktiviteter. En nyansatt må passe inn i dette miljøet. Vi ser derfor etter følgende egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for å lære nye ting
 • God evne til å sette seg inn i nye problemstillinger
 • Høy grad av selvgåenhet og egenmotivasjon
 • Kreativitet
 • Analytisk og systematisk
 • Teknisk nysgjerrighet

Space Norway kan tilby:

 • Et lite, men spennende og svært dynamisk miljø som er ledende innen utvikling og bruk av rominfrastruktur.
 • Et bredt tekniskfaglig miljø med ansatte som har ambisjoner på selskapets vegne.
 • Miljø for innovativ tenkning og muligheter for å realisere innovasjonen
 • Flat og uformell organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • Aktiv deltakelse i oppbyggingen av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Mulighet for å bidra til å realisere norske målsettinger både i nordområdene og i rommet

 

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Arbeidssted ved Skøyen stasjon i Oslo.

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og kompetente og engasjerte medarbeidere. Avlønning avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

Kvinner oppfordres til å søke.

Spørsmål kan rettes til Hans Christian Haugli tlf. 2251 0022 /mobil 993 50 010, eller Ivar Spydevold tlf. 2251 0014/mobil: 915 37 471

Søknad med CV og referanser merket «SW» sendes på e-post til post@spacenorway.no eller til Space Norway, Boks 66 Skøyen, 0212 Oslo. Innsendte vedlegg blir ikke returnert.

 

Søknadsfrist:

Innen 24 november 2017