Gruppeleder – regulatorisk

Vi søker etter en medarbeider som skal ha et overordnet ansvar for regulatorisk aktivitet knyttet til frekvensbruk og nødvendige tillatelser for satellittoperasjon i Space Norway, inkludert ledelse av teamet som jobber med dette.

Space Norway har en rekke romrelaterte prosjekter, der noen er i realiseringsfasen mens andre fortsatt er under utvikling.  Felles for prosjektene er det at de benytter radiosignaler mellom bakke og satellitt, og frekvenser er en knapp ressurs. Frekvenskoordinering mot andre satellittsystemer er derfor viktig. 

Space Norways største prosjekt, som skal gi kontinuerlig tilgang på satellittbasert bredbånd i Arktis, har to kommunikasjonssatellitter under bygging. Disse skal skytes opp i en HEO-bane i 2022. En sentral oppgave for stillingen vil være å lede arbeidet med frekvenskoordinering av dette systemet. Det foregår koordinering med blant annet store lavbanekonstellasjoner som OneWeb og SpaceX, noe som både krever utvikling av simuleringsverktøy og gjennomføring av analyser for interferensnivåene mellom disse systemene. Utstrakt dialog både gjennom Nkom/ITU og med en rekke aktører internasjonalt er en del av dette arbeidet.

I tillegg har Space Norway under utvikling en test- og demonstrasjonssatellitt for havovervåkning med syntetisk aperture radar. Målet her er etter hvert å få på plass en konstellasjon, og disse satellittene må også frekvenskoordineres. Space Norway var også sterkt delaktig i å få på plass en frekvensallokering for et robust smalbåndssystem for satellittkommunikasjon i VHF-båndet under WRC-19, VDE-SAT. Det forventes også koordineringsaktivitet knyttet til fremtidige konstellasjoner av småsatellitter med VDE-SAT.

Space Norway har i dag et lite team som jobber med satellittkoordinering og regulatoriske spørsmål. Økende aktivitet og kompleksitet i disse oppgavene har medført behov for en erfaren medarbeider som kan dedikeres til disse oppgavene, og som har det daglige ansvaret for gjennomføring av dem, inklusive å lede teamarbeidet innen frekvenskoordinering

Arbeidsoppgaver:

Lede og ha ansvar for regulatorisk aktiviteten i Space Norway som omfatter

 • Rådgivning i valg av frekvenser og andre regulatoriske spørsmål
 • Innmelding og koordinering av satellittsystemer.
 • Innhenting av nødvendige tillatelser både nasjonalt og internasjonalt
 • Ivareta kontakten med Nkom
 • Deltagelse i internasjonale regulatoriske fora som CEPT og ITU. Særlig i forberedelser til radiokonferanser.
 • Svare på høringer og gi innspill til norske myndigheter.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen telekommunikasjon, og fortrinnsvis kunnskap om radio- eller satellittsystemer
 • Gode skriftlig og muntlige evner både på norsk og engelsk
 • Erfaring fra regulatorisk arbeid og relevante internasjonale fora
 • God kjennskap til ITU-prosedyrer for koordinering og innmelding av satellittsystem

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og selvmotiverende
 • Tar ansvar og leder
 • Gode samarbeidsevner

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Søkerne må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet utenlands.

Vi kan tilby interessante arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø – og kompetente og engasjerte kolleger. Avlønning avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Spørsmål kan rettes til Anton Bolstad, tlf. 994 81482

Søknad med CV merkes «Regulatorisk» og sendes på e-post til post@spacenorway.no

Frist: 20 mars 2020.

 

Systemingeniør – analyse og frekvenskoordinering

Space Norway har en rekke romrelaterte prosjekter, der noen er i realiseringsfasen mens andre fortsatt er under utvikling.  Felles for de fleste prosjektene er at de benytter radiosignaler mellom bakke og satellitt, og frekvenser er en knapp ressurs. Frekvenskoordinering mot andre satellittsystemer er derfor viktig. 

Space Norways største prosjekt, som skal gi kontinuerlig tilgang på satellittbasert bredbånd i Arktis, har to store kommunikasjonssatellitter under bygging. Disse skal skytes opp i en høyelliptisk bane i 2022. Det foregår koordinering med blant annet store lavbanekonstellasjoner som OneWeb og SpaceX, noe som både krever utvikling av simuleringsverktøy og gjennomføring av analyser for interferensnivåene mellom disse systemene.

Vi søker nå etter en ny medarbeider i vårt datterselskap Space Norway HEOSAT AS til vårt team som jobber med frekvenskoordinering.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre interferens- og sameksistensstudier mellom ikke-geostasjonære satellittsystemer, ved bruk av både analytiske metoder og simuleringsverktøy.
 • Evaluere ytelsen til satellittlinker, samt lage og vedlikeholde linkbudsjetter for eksisterende og planlagte satellittsystemer.
 • Utføre tekniske analyser og forberede teknisk underlag til koordineringsmøter med andre satellittoperatører.
 • Delta i frekvenskoordineringsmøter.
 • Bidra i utvikling av selskapets egne verktøy for simulering og analyse av satellittsystemer.
 • Delta i design og utvikling av fremtidige satellittsystemer.

Vi ser etter følgende kvalifikasjoner

 • Mastergrad, eller tilsvarende, i telekommunikasjon eller fysikk.
 • God kjennskap til radiokommunikasjon og signalbehandling.
 • God kjennskap og erfaring med verktøy for dataanalyse som Python, Numpy, Matlab, Pandas eller lignende.
 • Evne til å formidle komplekse resultater på en enkel og forståelig måte.
 • Gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Kjennskap til romteknologi er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og selvmotiverende
 • Tar ansvar
 • Gode samarbeidsevner

Nyutdannede med gode resultater på – og interesse for – de fagområdene som fremgår av kvalifikasjonskravene, kan også komme i betraktning.

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Søkerne må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet vil i perioder kunne medføre en del reisevirksomhet utenlands.

Vi kan tilby deltakelse i et stort og spennende romprosjekt, med interessante arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og kompetente og engasjerte kolleger. Avlønning avhenger av erfaring og kvalifikasjoner.

 

Spørsmål kan rettes til Birger Johansen, telefon 22510013.

Søknad med CV merkes «Frekvenskoordinering» og sendes på e-post til

post@spacenorway.no

Frist: 20. mars 2020.

 

Åpen stillingsutlysning

Space Norway arbeider med flere spennende prosjekter, noe som gjør at vi til tider behøver flere dyktige medarbeidere. Vi ansetter derfor fra tid til annen personer i faste eller midlertidige stillinger. Dersom du mener du har riktig kompetanse og er interessert i å bidra til utviklingen av norsk satellittvirksomhet inn i en spennende framtid, inviterer vi deg til å ta kontakt.

Send derfor gjerne en åpen søknad med CV til post@spacenorway.no. Vi vil kontakte deg dersom det er en god match mellom din kompetanse og våre behov.

Mange av våre ansatte har teknisk utdanning på Master- eller doktorgradsnivå, og vi er i hovedsak ute etter høyt motiverte personer som er villig til å ta i et tak og som har interesse for utvikling, anskaffelse og drift av satellittsystemer. Du trenger ikke å ha erfaring med satellittvirksomhet fra tidligere, men det kan være en fordel. Erfaringsnivå kan variere fra relativt nyutdannede til medarbeidere med spisskompetanse og lang erfaring. Erfarne prosjektledere er også av interesse. 

Dersom du skal jobbe i Space Norway må du kunne sikkerhetsklareres.

 

Har du kompetanse og erfaring innenfor ett eller flere av områdene som er listet under, kan du være av interesse for oss:

Radar-/sensorteknologi

Radio-/satellittkommunikasjonssystemer

Frekvenskoordinering/signalbehandling

Elektronikk

Satellittkontroll og -manøvrering

Prosjektledelse

Systemutvikling/programmering

Systemsikkerhet

Oppfølging av leverandørkontrakter