Åpen stillingsutlysning

Space Norway arbeider med flere spennende prosjekter, noe som gjør at vi til tider behøver flere dyktige medarbeidere. Vi ansetter derfor fra tid til annen personer i faste eller midlertidige stillinger. Dersom du mener du har riktig kompetanse og er interessert i å bidra til utviklingen av norsk satellittvirksomhet inn i en spennende framtid, inviterer vi deg til å ta kontakt.

Send derfor gjerne en åpen søknad med CV til post@spacenorway.no. Vi vil kontakte deg dersom det er en god match mellom din kompetanse og våre behov.

Mange av våre ansatte har teknisk utdanning på Master- eller doktorgradsnivå, og vi er i hovedsak ute etter høyt motiverte personer som er villig til å ta i et tak og som har interesse for utvikling, anskaffelse og drift av satellittsystemer. Du trenger ikke å ha erfaring med satellittvirksomhet fra tidligere, men det kan være en fordel. Erfaringsnivå kan variere fra relativt nyutdannede til medarbeidere med spisskompetanse og lang erfaring. Erfarne prosjektledere er også av interesse. 

Dersom du skal jobbe i Space Norway må du kunne sikkerhetsklareres.

Har du kompetanse og erfaring innenfor ett eller flere av områdene som er listet under, kan du være av interesse for oss:

Radar-/sensorteknologi

Radio-/satellittkommunikasjonssystemer

Frekvenskoordinering/signalbehandling

Elektronikk

Satellittkontroll og -manøvrering

Prosjektledelse

Systemutvikling/programmering

Systemsikkerhet

Oppfølging av leverandørkontrakter