Ledig stilling

Her finner du ledige stilllinger i Space Norway.

 

ASPIRANT

Space Norway AS er et statsaksjeselskap, som forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Space Norway har som formål å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet.

Selskapet arbeider nå med flere spennende prosjekter og ønsker å tilsette en aspirant i et midlertidig engasjement på inntil et år, med arbeid knyttet til spesifikke og tidsavgrensede oppgaver i innovasjons- og utviklingsavdelingen. Stillingen vil blant annet innebære arbeid med kontrakter, prosjektgjennomføring og  prosjektøkonomi. Oppgavene vil også innebære utredning av forretningsmodeller og -muligheter i tilknytning til utviklingsprosjektene. I tillegg vil aspiranten få være med på deler av de daglige arbeidsoppgavene i Space Norway og på den måten få inngående kjennskap til norsk romvirksomhet.

Vi ser etter en ung og nyutdannet mastergradsstudent med relevant fagbakgrunn; økonomisk utdanning og teknisk innsikt/interesse eller teknisk utdanning med økonomisk innsikt. I tillegg bør du ha spesiell interesse for rombransjen.

Det legges vekt på at du kan arbeide både alene og i team, viser interesse og kan ta i et tak ved behov. Du børe være god til å uttrykke deg skriftlig, både på norsk og engelsk. Det er en forutsetning for ansettelsen at du kan sikkerhetsklareres.

Vi ser gjerne at du kan starte 1. september 2017. Vi kan tilby gode kolleger, et inspirerende arbeidsmiljø og spennende prosjekter. Vi ønsker å bidra til å få flere kvinner inn i rombransjen og oppfordrer derfor kvinner til å søke. Lønn etter avtale.

Mer informasjon om aspirantstillingen får du av leder for innovasjon- og utvikling, Hans Christian Haugli på tlf. 993 50 010 eller økonomi- og administrasjonssjef Gro Undrum på telefon 917 52 974.

Vi ber om du sammen med søknaden sender kopi av CV, karakterutskrifter og attester.

Søknad sendes til email:  post@spacenorway.no

Søknadsfrist 21. juni 2017.