Ny teknologi fra IDEAS og Space Norway trygger EUs nye satellitter

Om noen år skyter EU opp neste generasjon av Galileo navigasjonssatellitter, satellittene som gir oss posisjoner til mobiler, klokker og alt som trenger eller viser din posisjon. Space Norway og IDEAS samarbeider om å bidra med strålingsdata som hjelper EU i planleggingen av oppskytingen.

Dette er fra markering av ferdigstillelsen av strålingsmonitoren hos Ideas, strålingsmonitoren ses nede til høyre i bildet. T.v. Christian Hauglie-Hanssen, Dir Romsenteret, Kjell-Ove Skare, Programleder Space Norway, Gunnar Mæhlum, Dir Ideas, Jostein Rønneberg, Dir Space Norway.

Når Galileo-satellittene skytes opp tar det flere måneder fra de forlater raketten til de er i posisjon i sin planlagte bane, og i denne perioden blir de utsatt for sterk stråling fra verdensrommet. Fasen med å finne banen, kalles «orbit raising». Den som skyter opp satellittene vil i størst mulig grad forsøke å beskytte dem mens de er i denne fasen. Space Norway har to store satellitter for arktisk bredbåndskommunikasjon under bygging. Disse nye satellittene skal gå i en høyelliptisk bane (HEO), og i hvert omløp rundt jorden vil de passere gjennom det samme området som Galileo-satellittene vil passere i sin «orbit raising». Med data fra Space Norways nye høyelliptiske satellitter, vil EU få mer nøyaktig informasjon om denne strålingen, og slik vil de bedre kunne forhindre strålingsskader på sine fremtidige navigasjonssatellitter.

Space Norway og IDEAS samarbeider om å inkludere en strålingsmonitor på én av de to HEO-satellittene som skal skytes opp i 2024. Space Norway har i samarbeid med IDEAS inngått en avtale med EU-kommisjonen om å levere strålingsdata til EU. Med IDEAS’ strålingsmottaker på den ene av Space Norways satellitter bidrar norske bedrifter til både nasjonale og europeiske målsetninger innen romsatsing. IDEAS, som er et høyteknologisk norsk selskap med spesialkompetanse om stråling, bygger med støtte fra Norsk Romsenter og i samarbeid med European Space Agency en strålingsmonitor som kartlegger strålingen i rommet.

Strålingsmonitoren vil gi verdifull informasjon om strålingsmiljøet i denne uvanlige, høyelliptiske satellittbanen. Fra norsk side er dette et betydelig bidrag til utviklingen av kommende romprosjekter i EU – og særlig for EUs navigasjonsprogram. Basert på tradisjonsrik forskning innen romvær og solstråling, demonstrerer her Norge, gjennom samarbeidet mellom IDEAS og Space Norway, et viktig bidrag til EUs romambisjoner.

Dette samarbeidet er helt i tråd med ambisjonene i den nye norske romstrategien, med etablering av robust rominfrastruktur til støtte for nasjonale sikkerhetsbehov.

Relaterte artikler