Forsvarssjefen orienteres om nye romkapasiteter som utvikles av Space Norway

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var torsdag 16. september 2021 på besøk hos Space Norway. Han ble orientert om Space Norways aktiviteter av relevans for Forsvaret.

Forsvaret er en av tre dedikerte brukere av et nytt system for satellittbasert bredbånd i Arktis. Programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) ble besluttet gjennomført i 2019 og er nå under bygging og utvikling. Forsvarssjefen fikk en orientering om prosjektets fremdrift og utvikling av ledelsen i Space Norway. Det er Space Norway som står for prosjektering, utvikling, eierskap og drift av systemet. Forsvarssjefen uttalte at denne nye kapasiteten vil innebære en betydelig forbedring av Forsvarets kommunikasjonsløsninger i nordområdene og ser frem å ta kapasiteten i bruk. Forventet oppskyting med en Falcon 9 bærerakett fra SpaceX er tidlig 2023.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Jostein Rønneberg, konsernsjef i Space Norway

Andre nyheter

Alle nyheter