Forsvarsministeren og Space Norway om den strategiske betydning av rommet

Rombasert infrastruktur blir stadig viktigere for myndighetsutøvelse. Regjeringen publiserte i 2019 en fornyet strategisk gjennomgang av romsektoren (Meld. St. 10 (2019-2020). I meldingen understrekes den strategiske betydningen rom og satellittbaserte tjenester har for det norske samfunnet, og rommets strategiske betydning militært og sivilt og for fremtidig verdiskaping.

Space Norway representerer en sentral del av statens aktiviteter og eiendeler innenfor romsektoren. I et møte mellom Space Norway og Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ble utviklingen i sektoren og nye strategiske løsninger som utvikles av Space Norway diskutert.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

Andre nyheter

Alle nyheter
Nyheter

Artikkel fra High North News: Tar nettdekning i Arktis til nye høyder

Les mer
Nyheter

Pressemelding: Space Norway bygger satelittsystem for sanntidsovervåking av norske havområder

Les mer