Statsat

Statsat AS er aksjeselskap som eies 100% av Space Norway. Selskapet er satt opp for å kunne drive virksomhet for staten i såkalt utvidet egenregi.

KontrollsenteretKontrollsenter.

I dag opererer Statsat AS satellittene som har AIS-sensorer for Kystverket, etter en avtale med Norsk Romsenter. Selskapet er opprettet for blant annet å utføre driftsoppgaver av de småsatellittene NRS og Kystverket har investert i, for å forbedre havovervåkningen gjennom satellittbasert Automatic Identification System (AIS). Selskapets virksomhet er «å definere, utvikle, anskaffe og drifte rominfrastruktur for norsk, statlig myndighetsbruk.» Statsat har i dag sin inntekt og finansiering gjennom oppdraget det utfører for NRS (på vegne av Kystverket). Oppdraget er relatert til prosjekter for nye AIS-relaterte satellitter og drift av AIS-tjenesten for Kystverket.

Ved samlokaliseringen med Space Norway har selskapet nytte av å være i nærheten av et kompetent systemteknisk miljø.

Les mer på statsat.no

 

Kongsberg Satelite Services (KSAT)

KSAT er verdensledende innen nedlesing av data og kommunikasjon for satellitter i polare baner.

Tromso_KSAT_2

KSATs bakkestasjoner betjener satellitter som observerer havområdene og jord-overflaten fra rommet for en rekke formål; værinformasjon, isutbredelse, oljesøl på havet, miljø- og klimautvikling, etc.

Alle satellitter i polare baner kan ses fra Svalbard på hvert omløp. Dette gjør at eiere av polarbanesatellitter ser det som svært fordelaktig å bruke KSATs bakkestasjonstjenester. KSAT har derfor en stor virksomhet på Svalbard. På Platåberget er verdens største nedlesingsstasjon for polarbanesatellitter.

Selskapet har nå bakkestasjoner over hele verden, og nye lokasjoner bygges stadig ut. KSAT driver også utvikling, produksjon og salg av tjenester basert på data fra jordobservasjonssatellitter.

Idag har KSAT 140 ansatte fordelt på hovedkontoret i Tromsø, på Svalbard, Oslo og Stockholm.

Space Norway AS eier 50% av Kongsberg Satellite Services AS (KSAT) og resterende 50% eies av Kongsberg-gruppen.

Les mer på ksat.no