Bredbånd i nordområdene

I Arktis finnes det i dag ikke tilgang til bredbånd. Dette skyldes at GEO-stasjonære kommunikasjonssatellitter mister dekningen rundt 75 grader nord.

Illustrasjon av 2 HEO satelitter i Tap-bane. (Animasjon: Space Norway AS)

Norske myndigheter har i flere offentlige dokumenter påpekt behovet for å skaffe bredbånd til skip i nordområdene.  Space Norway arbeider med et prosjekt som skal bestå av to satellitter i høy-elliptisk bane (High Elliptic Orbit, HEO) som skal gi bredbåndskapasitet til fly og skip. Dette vil også sikre at fiskefartøyer, transportskip, passasjer- og cruisetrafikk får sikker tilgang til internett uansett hvor de befinner seg i Arktis. Også fly i nordlige interkontinentale ruter vil kunne tilby bredbånd til sine passasjerer.

For Norge vil dette legge til rette for en mer effektiv overvåkning, bedre myndighetsutøvelse og suverenitets-hevdelse. På denne måten vil Space Norway bidra til å dekke både statlige og kommersielle behov i nordområdene.

Med økende smelting av pol-isen vil skipsbevegelsene i disse områdene øke i den sesongen isen måtte være borte. I et slikt scenario vil systemet få større betydning enn det vi har basert planene på i dag.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-55-s-20172018/id2594751/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/etablerer-bredbandskommunikasjon-i-nord/id2661494/